Mielipide: Maan omavaraisuus on tärkeää

Presidentinvaalit käyvät nyt kiivaina. Kaikki ehdokkaat puhuvat tulevaisuudesta ja turvallisuudesta, mutta yksikään ehdokas ei ota turvallisuudessa huomioon meidän omavaraisuuttamme ruoan suhteen.

Osa puhuu maan pitämisestä asuttuna, mutta keinoissa ei mainita maanviljelystä, kun puhutaan yritystoiminnasta. Ehdokkaat joiden puolueet ovat kiivaimmin olleet ajamassa maanviljelystä, puhuvat vain teknologian kehityksestä ja sen suomasta turvallisuudesta.

On kadotettu todellinen ote arkielämään ja siihen mahdollisuuteen, että meidän rajoille ei saada apua ulkopuolelta.

”Armeija marssii vatsallaan”, on vanha sanonta, mutta se pitää paikkansa vielä tänäkin päivänä. Oma ruoka ja oma rauha ovat kaiken lähtökohta, se pitäisi ehdokkaidenkin tiedostaa.

Mauri Moilanen, Oulu