Paikallislehtikisa: Vuorovaikutus lukijoiden kanssa Pyhäjärven Sanomien vahvuus

Pyhäjärven Sanomat osallistui Sanomalehtien liiton järjestämään paikallislehtikilpailuun.

Kilpailusarjat oli jaettu lehden ilmestymistiheyden mukaan, kerran viikossa ilmestyvien lehtien sarjassa oli 44 lehteä. Pyhäjärven Sanomat sijoittui jaetulle 15. sijalle.

Lehtikilpailuun osallistutaan yhdellä julkaistulla lehden numerolla, kilpailulehden saa valita noin kuukauden ajanjaksosta, joka oli tänä vuonna maalis-huhtikuussa. Lähetimme kilpailuun maaliskuun 8:na päivänä julkaistun numeron 10, johon voitte tutustua ilmaiseksi Lehtiluukussa.

Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota lehden journalistiseen järjestykseen, näkökulmaan, vuorovaikutukseen, innovatiivisuuteen ja visuaalisuuteen.

Asteikolla 1–5 arvioituna lehtemme sai näiden keskiarvoksi 3,24. Numeraalinen arvio ei ole täysin verrannollinen edellisen vuoden kilpailusta saamaamme arvioon, mutta tuolloin saimme kokonaisarvosanan 2,3.

Heikoin osa-alueemme oli visuaalisuus ja vahvoin vuorovaikutus lukijoiden kanssa. Arvio on sikäli osuva, että olemme pyrkineet kehittämään nimenomaan visuaalisuutta viime keväästä lähtien.

Kilpailulehteä tehdessämme askeleet visuaalisuuden kehittämiseen olivat vasta alussa ja nyt olemme jo kovin toisennäköinen lehti.

Osittain saamamme palaute on osuvaa, osin arvioijat eivät ole osanneet asettua pienen paikkakunnan lehden asemaan. Saimme kritiikkiä muun muassa siitä, ettemme maininneet jutussamme, minkä seurakunnan kirkkoherraa haastateltiin, meistä sen mainitseminen on turhaa ja lukijaa aliarvioivaa.

Yleisesti ottaen voimme olla tyytyväisiä saamaamme palautteeseen ja todeta olevamme oikealla tiellä. Odotamme innolla ensi vuoden lehtikilpailua!

Mirka Kauranen

Kuva: Lehtikisaan osallistui lehti numero 10, joka on luettavissa ilmaiseksi osoitteessa lehtiluukku.fi.