Mielipide: Kuulumisia Köpsinrinteeltä

Hyvät pyhäjärviset, koen velvollisuudekseni vanhusten puolesta tuoda lehden välityksellä tiedoksenne asian, joka koskee Köpsin palvelukodin kahdessa soluasuntoyksikössä asuvia vanhuksia.

Selänne on suunnitellut sijoittaa uuden kuusipaikkaisen arviointiyksikön Köpsille. Tämä yksikkö vuorohoitoyksikön kanssa olisi tulossa kahteen soluasuntoyksikköön, Mäkiöiseen ja Pyhäkkääseen. Näissä soluissa asuu nyt 16 pysyvästi laitoshoidon tarpeessa olevaa henkilöä.

Nämä kodinomaiset solut ovat muodostuneet muistisairaille ja muuten runsaasti hoivaa tarvitseville turvallisiksi ja tutuiksi kodeiksi. Pysyvyys ja tuttuus ovat varsinkin muistisairaille ihmisille tärkeimpiä asioita, kun puhutaan hyvästä elämänlaadusta.

Tässä Selänteen ideoimassa uudistuksessa nämä kahden solun asukkaat menettäisivät kodeilta tuntuvat huoneensa ja heidät siirrettäisiin vuorohoitokäytävän huoneisiin ja tilalle tulisivat Köpsillä tilapäisesti asuvat vanhukset.

Soluissa on huoneessa käytössä oma vessa ja yhteinen tilava oleskelutila muutaman askeleen päässä huoneesta. Näin heikompikin vanhus voi tulla muiden seuraan ja esimerkiksi ruokailemaan tuttuun paikkaan ja tuttujen kasvojen ympäröimäksi. Tämä edellä mainittu ei toteutuisi jatkossa, koska tilat eivät anna siihen vastaavaa mahdollisuutta.

Kyllä pysyvästi asuvalla on ensisijaisesti oltava oikeus kodinomaiseen soluasumiseen, kun kerran niitä on rakennettu sitä varten.

Mielestäni soluissa asuvat vanhukset joutuvat maksamaan liian korkean hinnan tässä suunnitelmassa, jota en kenenkään asiaa tuntevan ole kuullut haluavan. Ja selvää on, että joukossa on vanhuksia, jotka eivät pysty sopeutumaan muuttoon ilman, että heidän elämänlaatunsa huomattavasti kärsii.

Omaisten tilaisuudessa Selänteen edustaja ilmoitti, että he nyt odottavat Pyhäjärven päättäjien siunausta asialle toteuttaakseen muutoksen.

Hyvät päättäjät, eikö olisi viisasta ja etenkin inhimillistä, että tässä vaiheessa, kun ero Selänteestä on päätetty, arviointi tehtäisiin edelleen kotona sitä tarvitseville, niin kuin tähänkin asti, kunnes löydätte arviointiyksikölle sopivamman paikan. Näin nämä elämänsä viimevuosia elävät vanhukset saisivat pitää huoneensa nykyisellään heille tutussa ympäristössä, Suomi 100-juhlavuonna. Tämän ikäluokan vanhuksia on nyt siirtouhan alla.

Terveisin

Leena Helke, omainen