Mielipide: Kouluverkkoselvitysten perusteella tehdyt päätökset lainvastaisia

Jo neljä vuotta sitten julkaistiin Savon Sanomissa artikkeli, jossa Itä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Kari Lehtola kritisoi voimakkaasti nykyisten kouluverkkoselvitysten lähtökohtia ja niiden pohjilta tehtyjä koulujen lakkauttamisia.

Hänen mukaansa kouluverkkojen selvitystyötä on Suomessa tehty pelkästään kamreerimaisesti ja katsottu vain helposti laskettavia teknisiä menoeriä kuten kiinteistö- ja lämmityskustannuksia tai palkkoja. Lehtolan mukaan kyseisen tyyppinen valmistelu on niin hallintolain kuin lastensuojelulainkin vastaista.

Valmistelussa ei pohdita muita kuin taloudellisia arvoja, vaikka tärkeää olisi tehdä lapsivaikutusarvio ja arvio koulun arvosta yhteisölle ja muille ihmisille. Pitäisi miettiä myös koulun arvoa pedagogiikalle eli mitä etuja tarjoaa vuosiluokka ja mitä yhdysluokkapedagogiikka.

Kari Lehtolan mukaan pahinta on ollut, etteivät ennakoidut säästöt ole toteutuneet. Ennusteet eivät voikaan toteutua, sillä kaikkia tekijöitä ei ole arvioitu. Lasten hyvinvoinnin korjaavat kulut ovat nelinkertaistuneet. Hän kertoo, että pelkästään lasten huostaanottokustannukset ovat 700 miljoonaa euroa, eli saman verran kuin koko ammatillisen koulutuksen menot valtiolle vuodessa.

Lehtolan mielestä pitäisi pystyä tutkimaan ja laskemaan moniammatillisesti myös koulujen lakkauttamisten kustannusten syy-seuraussuhteet ja heijastusvaikutukset. Yleensäkin poikkihallinnollista hyvinvointiosaamista olisi kehitettävä päätöksen teon tueksi.

Ruotasen kyläyhdistys