Sumu kutsuu tutustumaan

Sumu-hankkeen vastaavana projektityöskentelijänä on aloittanut Katariina Riihinen.

– Olen työskennellyt aiemmin 17 vuotta työterveyshoitajana. Työskentelin Terveystalolla Nivalassa ennen tätä. Aikaisempi työkokemus antaa hyvän pohjan myös tämän työn tekemiselle, hän kertoo.

Katariina aloitti tehtäviin perehtymisen pari viikkoa sitten.

– Olen tutustunut asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Olen päässyt jo hyvin sisälle verkostoihin ja kuvioihin, joita hanke on aikaisemmin käynnistänyt. Työ vaikuttaa mielenkiintoiselta, Katariina sanoo.

Katariinan työpari, projektityöntekijä Minja Liuska on työskennellyt hankkeessa maaliskuusta asti, jolloin hanke käynnistyi. Hanke kestää helmikuulle 2020 saakka.

Katariina on koulutukseltaan terveydenhoitaja ja Minja sosionomi. Sekä sosiaali- että työterveyspuolen kokemuksesta on hyötyä, kun työpari alkaa kartoittaa asiakkaan tilannetta.

Työterveyslaitoksen kykyviisarin avulla arvioidaan työ- ja toimintakykyä. Asiakas arvioi ensin itse tilannettaan. Alamme sitten yhdessä poimia vahvuuksia ja mietimme, kuinka hanke voisi auttaa asiakasta. Työllistymiseen liittyvien asioiden lisäksi annetaan ohjausta myös arkeen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa, Minja Liuska.

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä yhdistysten ja yritysten kanssa. Hanke voi myös toiminnallaan helpottaa asiointia, esimerkiksi auttamalla yhteydenpidossa viranomaistahoihin.

Hankkeeseen kuuluu yksilöllisen tuen lisäksi myös pienryhmätoimintaa.

– Tiistaisin on ulkoiluiltapäivä, joka on aloitettu lokakuun alussa. Toivomme että mukaan tulee lisää porukkaa, Katariina kertoo.

– Ryhmäjutut lähtevät osallistujien toiveesta ja tarpeesta, Minja jatkaa.

Te-toimisto, sosiaalitoimisto ja mielenvireyskeskus ohjaavat asiakkaita sumu-hankkeen pariin, mutta asiakkaat voivat hakeutua mukaan toimintaan myös ottamalla suoraan yhteyttä hankkeeseen. Hankkeen kohderyhmää ovat työikäiset pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset.

Hankkeen toiminnalle ei ole olemassa valmista mallia, vaan sitä työstetään hankkeen aikana.

– Tavoitteena on juurrutettu toimintamalli, joka jäisi elämään hankkeen jälkeenkin.

Hanke muutti elokuun alussa uusiin tiloihin Asematielle.

– Haluamme olla helpommin tavoitettavissa. Tavoitteena on, että paikka olisi sellainen, minne on helppo tulla ja mukava olla, sellainen olohuonetyyppinen paikka, Katariina kertoo.

– Hankkeen tiloihin voi tulla tutustumaan perjantaina, jolloin järjestämme täällä avoimien ovien päivän.

Jenni Kankaanpää

Jaana Salo