Kaupunginhallitukselta esitys Ppky Selänteen kanssa neuvoteltavista palveluista

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto päätti 28. elokuuta erota peruspalvelukuntayhtymä Selänteestä vuoden 2019 alussa. Samalla valtuusto antoi taloustoimikunnan tehtäväksi laatia esityksen niistä sosiaali- ja terveyshuollon palveluista, joista neuvotellaan ensisijaisesti Peruspalvelukuntayhtymän Selänteen kanssa. Kaupunginhallitus käsitteli maanantaina taloustoimikunnan esityksen.

Kaupunginhallitus teki valtuustolle esityksen taloustoimikunnan esityksen pohjalta. Esityksen mukaan Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kanssa neuvotellaan nykyiseen palvelutuotannon laajuuteen verrattuna muista, paitsi alla luetelluista palvelukokonaisuuksista:

Hyvinvointipalvelujen osalta

  • vammaispalvelut
  • sisältää seuraavat kokonaisuudet: vammaispalvelut ja vammaisten asuminen

Hoito- ja vanhustyö

  • palvelulinja kokonaisuudessaan
  • kotiin annettavat palvelut
  • asumispalvelut
  • vuodeosastot

Terveyden ja sairaanhoidon avopalvelut

  • pois lukien esim. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostettavat palvelut (Ensihoito ja erikoissairaanhoito)
  • sisältäen seuraavat kokonaisuudet: Hallinto, vastanottopalvelut, täydentävät palvelut, kuntoutus, työterveyshuolto, suun ja hampaiden hoito

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen osalta

  • eläinlääkintähuolto

 

Eläinlääkintähuoltoa lukuun ottamatta ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluista neuvotellaan ensisijaisesti Ppky Selänteen kanssa. Tukipalveluyksikkö Selman palveluiden osalta neuvotellaan ensisijaisesti Ppky Selänteen kanssa.

Kaupunginhallituksen esityksen mukaan niistä palvelukokonaisuuksista, joiden järjestämisestä ei neuvotella ensivaiheessa Ppky Selänteen kanssa, aloitetaan neuvottelut muiden palvelutuottajien kanssa välittömästi. Keskeisinä perusteina jättää varsin laaja palvelukokonaisuuksien joukko Ppky Selänteen kanssa käytävien neuvotteluiden ulkopuolelle ovat kaupungin taloudellinen tilanne eli käyttötalouden kestävyysvaje, halu turvata Pyhäjärvellä tuotettavat lähipalvelut sekä paikalliset työllisyysvaikutukset. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan nyt tehty esitys pyrkii toteuttamaan Pyhäjärven kaupunkistrategian ydintavoitetta, eli elinvoimaista Pyhäjärveä, kaupunginhallituksen tiedotteessa kerrotaan.

Kaupunginhallituksen ja taloustoimikunnan esityksissä on tiedotteen mukaan huomioitu aikaisemmin Selänne-työryhmän myötä esiin nostettujen toiminnallisten ja taloudellisten kipupisteiden analyysi ja kustannuskehitys, kaupungin ja Selänteen palvelurajapintojen tunnistetut kehittämistarpeet ja analyysit sekä tavoite purkaa kiinteistöriskejä sotekiinteistöjen osalta.

Voimassaolevalla lainsäädännöllä on rajoitettu kuntien mahdollisuuksia tehdä sopimuksia yksityisten palvelutuottajien kanssa sote-palveluiden tuottamisesta. Tällä hetkellä arvio ulkoistettavien palvelujen osuudesta on yli lain salliman raja-arvon, mutta mahdollisesti ulkoistettavien palveluhankintojen arvot tulevat tarkentumaan neuvotteluprosessin aikana. Oletettavasti muiden palveluntuottajien kanssa neuvoteltavat palvelukokonaisuudet tulevat laajuudeltaan niin ikään tarkentumaan neuvotteluprosessissa, tiedotteessa sanotaan.