Nivala-Haapajärven seutu ja Pyhäjärven kaupunki hakevat ennakoivan rakennemuutoksen alueeksi

Nivala-Haapajärven seutu ja seudun kunnat esittävät valtioneuvostolle yhdessä Pyhäjärven kaupungin kanssa, että Nivala-Haapajärven seutu nimetään äkillisen rakennemuutoksen hallinnan ja ennakoinnin erityisalueeksi. Hakemuksessaan ne esittävät lisäksi kaikkiaan yhdeksän kärkihankkeen toteuttamista ennakoidun rakennemuutoksen hallitsemiseksi. Hankkeet liittyvät mm. kaivostoiminnasta vapautuvien maanalaisten tilojen hyödyntämiseen sekä alueen kansainvälistyvien kasvuyritysten investointien ja kehityshankkeiden tukemiseen.

Pyhäsalmen kaivoksen louhinta päättyy kaivosyhtiön antaman tiedon mukaisesti todennäköisesti vuonna 2019, mikä aiheuttaa Pyhäjärvellä 400 työpaikan, alueella 200 työpaikan ja muualla Suomessa 200 pysyvän työpaikan menetyksen. Kaivostoiminnan ennakoitavissa olevalla loppumisella on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia, joihin varautuminen on välttämätöntä paikkakunnan ja seudun elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Pyhäjärven kaivoksen ainutlaatuisen infrastruktuurin ja toimintaympäristön kaikki mahdollisuudet tulee hakemuksen mukaan suunnitelmallisesti hyödyntää uuden alueellisen kasvun ja elinvoimaisuuden aikaansaamiseksi sekä kansallisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Erityisen tarkoituksenmukaista on lisäksi, että kehittämistoimet käynnistetään hyvissä ajoin jo ennen vuotta 2019 .

Ennakoidussa rakennemuutoksen (ERM) hallinnassa korostuvat ennakoinnin hyödyntäminen johtamisessa, alueiden oma varautuminen ja vastuu elinkeinojen kehittäjinä ja uudistajina sekä älykkään erikoistumisen ja kokeilukulttuurin vahvistaminen. Käytössä olevia työllisyys- ja yritysrahoitusinstrumentteja käytetään tapauskohtaisesti yhdistellen. Näillä keinoin pyritään parantamaan alueen sopeutumista ja joustavuutta muutostilanteissa.

Kärkihankkeiden etenemisen ja uusiokäyttökokonaisuuksien mukaantulon vuoksi hakemusta on työstetty Pyhäjärven kaupungin, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin välisenä yhteistyönä.