Kouluverkkoselvityksestä äänestettiin hallituksessa

Pyhäjärven kaupunginhallitus käsitteli maanantain kokouksessa talouden tasapainottamisohjelman mukaista kouluverkkoselvitystä. Jouni Jussinniemi (vas) esitti, että selvitystyön tekemistä jatkettaisiin. Raija Leppäharju (Pro Pyhäjärvi) kannatti tehtyä esitystä. Käydyssä äänestyksessä pohjaesitys voitti Jussinniemen tekemän esityksen 5 – 2. Kaupunginhallitus päätti esittää sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti kaupunginvaltuustolle, että kouluverkkoratkaisuksi tulee Ruotasen koulun yhdistäminen Ikosen kouluun lukuvuoden 2018 – 2019 alusta lähtien. Kaupunginhallitus päätti myös järjestää valmisteluun liittyvän oppilaiden huoltajien ja kyläläisten kuulemistilaisuuden asiasta ennen lopullista valtuuston päätöksentekoa. Asian on tarkoitus tulla kaupunginvaltuuston käsittelyyn maanantaina 27. marraskuuta.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös eroa Selänteen peruspalvelukuntayhtymästä. Pyhäjärven kaupunginvaltuusto päätti 28. elokuuta erota PPKY Selänteestä vuoden 2019 alussa. Kaupunginvaltuusto antoi samalla kaupunginhallituksen asettaman taloustoimikunnan tehtäväksi laatia esitys niistä palvelukokonaisuuksista, joiden sisältämien palveluiden järjestämisestä neuvotellaan ensivaiheessa Ppky Selänteen kanssa. Taloustoimikunta kokoontui päättämään esityksestään 16.10., joten hallitus sai kaupunginvaltuustoa varten laaditun esityksen kokouksessaan. Kaupunki tiedottaa asiasta tällä viikolla.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tarkistuksia vuoden 2017 talousarvioon. Yhteensä lisämäärärahan tarvetta on hieman yli miljoona euroa. Suurimmat muutokset koskevat investointeja, joissa tulot ovat toteutumassa 316 073 euroa alle arvion ja menot 459 668 euroa arvioitua suurempana. Teknisen toimen toimintamenojen lisäys on yhteensä 106 600 euroa. Sivistystoimessa lisämäärärahan tarve on 100 000 euroa, koska toimintatulot ovat toteutumassa noin 20 000 euroa alle suunnitellun ja toimintamenot 80 000 euroa arvioitua suurempana.

Kaupunginhallitus esittää vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 20,75 prosenttia, eli samaa joka on ollut käytössä vuonna 2017. Vuosina 2007 – 2016 tuloveroprosentti oli 19,75 prosenttia.

Myös kiinteistöverotuksen esitetään pysyvän ennallaan. Kaupunginhallituksen esitys yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on 1,30, vakituisille asuinrakennuksille 0,50, muille kuin vakituisille asuinrakennuksille 1,30, rakentamattomille rakennuspaikoille 4,0, yleishyödyllisille yhteisöille 0,10 prosenttia ja voimalaitoksille 3,10 prosenttia.

Pyhäjärven kaupunki on maksanut kotihoidontuen kuntalisää vuodesta 2012 asti. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2018 talousarvioon varataan 90 000 euroa kotihoidontuen kuntalisää varten. Kuntalisän suuruudeksi esitetään 150 euroa kuukaudessa nuorimmasta alle 3-vuotiaasta lapsesta.