Mielipide: Suuri koulu on kaunista ja halpaa – vai onko sittenkään?

Pyhäjärven kaupunki haluaa tasapainottaa talouttaan kouluverkkoa supistamalla. Pyhäjärven sivistyslautakunta on päättänyt esittää yhden ala-asteen koulun lakkauttamista. Tämän johdosta meillä olisi ensi vuonna Ikosen ala-asteella oppilaita reilusti yli 300. Meitä vanhempia askarruttavia kysymyksiä on paljon. Olemme todella huolissamme lastemme tulevaisuudesta ja oppimistilojen soveltuvuudesta isoille ryhmille.

Ikosen koulun vanhempainyhdistys Pontevien kanta on, että Ikosen koululla tulee olemaan liian ahdasta ja tilanpuute on todellista. Onko laskettu, paljonko koululla tulee olemaan neliöitä per lapsi? Ikosen ruokasali ei ole suuren suuri ja ruokailuja jouduttaisiin varmasti porrastamaan aiempaa enemmän. Oppilaiden ruokailuvälit venyisivät tämän takia kohtuuttoman pitkiksi. Entä miten lasten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään, kun Ikosella ei ole enempää tilaa hoitoon käytettäväksi?

Miten ulkoilun turvallisuus välitunneilla varmistetaan, jos opettajia tai koulunkäynninohjaajia ei palkata lisää? Paljonko kustannuksia tulee lasten kuljetuksista kouluun? Kuinka tarkasti vaikutusten ennakkoarviointi on tehty? Epäilyt ennakkoarvioinnin tarkkuudesta heräävät, koska kustannuslaskelmissa on tehty kymmenientuhansien virheitä perinteisessä yhteen- ja vähennyslaskussa. Tulee ikävästi tunne, että summista on haluttu saada tietynnäköiset. Rakentava ja tulevaisuuteen tähtäävä suunnittelu sekä kehittäminen ovat tällä hetkellä Pyhäjärvellä tuuliajolla.

Meille on vakuutettu, että Ikosen koululle tulee mahtumaan noin 70 lisäoppilasta ensi syksystä lähtien. Ryhmäkokojen kasvamisen on sanottu olevan maltillista. Onko samassa yhteydessä muistettu asiaa arvioida erityistä tukea saavien oppilaiden osalta? Erityistä tukea saavia voi ryhmässä olla enintään 10 oppilasta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa opetuksessa opetusryhmässä saa olla enintään kahdeksan oppilasta. Jos he saavat opetusta muun opetuksen yhteydessä, opetusryhmässä saa olla enintään 20 oppilasta. Integraatiota pidetään tärkeänä vertaisoppimisen ja iänmukaisen esimerkin vuoksi. Miten Pyhäjärven kaupunki tulee huomioimaan tämän ensi vuonna? Mihin tiloihin pienryhmät tulevat mahtumaan ja miten integraatio tullaan toteuttamaan isoissa ryhmissä?

Tosiasia on, että meistä jokainen on erilainen oppija. Tarvitsemme erilaisen määrän tukea ja ohjausta oppiaksemme samat asiat. Tutkimusten mukaan pienehköissä ryhmissä oppilaat pärjäävät paremmin ja oppimisvaikeudet eivät konkretisoidu niin helposti. Opettajalla on enemmän aikaa huomioida yksilöllinen oppimistahti. Tiedetään, että ryhmäkoon kasvaessa erityisopetuksen tarve lisääntyy. Kuinka tämä on huomioitu ensi vuonna erityisopetuksen saatavuudessa sekä Ikosen koulun tilojen riittävyydessä?

Useamman tutkimuksen mukaan luokkakoolla on suhteellisen suuri vaikutus koulumenestykseen. Oppimistulokset ovat parempia pienemmissä, keskimäärin 15 oppilaan, kuin suuremmissa, keskimäärin 22 oppilaan, luokissa. Pienemmän luokkakoon vaikutukset ulottuvat myös myöhempään elämään vaativampina opintoina, korkeampina tuloina ja köyhyyden vähenemisenä. Vastaavasti isojen ryhmien haittavaikutukset näkyvät myöhemmässä elämässä alhaisena motivaationa jatko-opintoja kohtaan, syrjäytymisenä ja jopa rikollisuutena. Onko Pyhäjärvellä varaa tähän?

Vanha sanonta, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ei näytä Pyhäjärven kaupungin päättäjien mielestä olevan tarpeen. Se tuntuu ihmeelliseltä! Kyse on meidän lapsista. Lapsista joiden tulevaisuus sanelee paljon myös Pyhäjärven tulevaisuutta. Ja arvoisat päättäjät, meitä vanhempia on täällä Pyhäjärvellä paljon. Meistä moni kulkee jo nyt toisella paikkakunnalla töissä, mutta on halunnut turvata lapselle pienehköjen koulujen rauhallisen tunnelman. Kynnys muuttaa paikkakunnalta pienenee koko ajan. Tehkää siis hyviä päätöksiä. Päätöksiä, joiden vuoksi voitte katsoa itseänne ylpeänä peilistä vuosienkin päästä. Päätöksiä, joiden ansiosta voitte sanoa rakentaneenne Pyhäjärveä kohti tulevaisuutta ettekä hajottaneenne sitä. Tarvitaanko meillä esimerkiksi hienoa sairaalarakennusta, kun kuntalaisiakaan ei enää ole?

Ikosen Pontevat haluavat olla rakentamassa tulevaisuutta taataksemme lapsillemme parhaan mahdollisen koulutien. Haluamme saada vanhempien sekä koulujen ammattilaisten näkemykset valtuutettujen tietoon. Yhdessä tekemällä ja pohtimalla saadaan hyvä alku yhteistyölle.

Meidän ei pidä riidellä eri kylien kesken, vaan pohtia asiaa yhdessä löytäen uusia näkökulmia Pyhäjärven parhaaksi. Päätösten tulee pohjautua oikeaan tietoon, ei vain yhden tai kahden ihmisen tekemiin arvioihin koulujen tilanteesta. Meillä on täällä Pyhäjärvellä loistavia ammattilaisia. Päätöksenteossa tulee kuulla niin vanhempia, opettajia kuin oppilastyössä tukevaa henkilökuntaa, kuten koulunkäynninohjaajia, kuraattoreja ja koulupsykologia.

Kutsummekin teidät kaikki vanhemmat, koulujen ammattilaiset ja päättäjät kouluverkkoa koskevaan paneelikeskusteluun keskiviikkoiltana 1.11. Ikosen koululle. Rakennetaan yhdessä tulevaisuuden Pyhäjärveä! Uskaltavatko päättäjät ottaa tästä tilaisuudesta kopin?

Ikosen Pontevat ry