Selänteen erityistilintarkastuksessa ei löytynyt moitittavaa

 

Pyhäjärven vaatiman peruspalvelukuntayhtymä Selänteen erityistilintarkastuksen loppuraportissa ei ilmene mitään tahallista, josta aiheutuisi taloudellista tai muuta haittaa jäsenkunnille. Erityistilintarkastuksen vuosilta 2014-15 tehnyt JHT Rauno Lohi luovutti loppuraportin torstaina Haapajärvellä.

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto vaati erityistilintarkastusta, koska Pyhäjärvellä epäiltiin, että kaupunki joutuu maksamaan liikaa Selänteelle. Pyhäjärvi esitti tilintarkastaja Lohelle 27 yksityiskohtaista kysymystä, johon tämä etsi vastaukset. Kysymykset koskettivat esimerkiksi nimeltä mainittujen viranhaltijoiden palkanmaksua.

Epäluuloa Pyhäjärvellä on aiheutunut erityisesti kuntien yhteisten työntekijöiden työpanoksen ja palkkakulujen jakautumisesta. Yhteisiä työntekijöitä on muutaman kymmenen Selänteen kaikkiaan 570 henkilön työntekijämäärästä. Yhteisten työntekijöiden osuus palkkamenoista on pieni.

Ydinkysymykseen, eli onko kustannukset jaettu oikeudenmukaisesti ja aiheuttamisperusteen mukaan, Lohi vastasi että on. Järjestelmä toimii hänen mukaansa luotettavasti ja varmasti.

Puutteita löytyi sisäisestä valvonnasta. Palvelutasosuunnitelmaa ei ole tehty vuoden 2012 jälkeen. Syynä siihen on, että kunnat ovat olleet eroamassa Selänteestä, joten kuntayhtymähallitus on päättänyt, ettei vuosisuunnitelmia tehdä.

Rauno Lohen mukaan virkalääkärien jakautuminen on epäoikeudenmukaista. Pyhäjärvellä on lääkärivaje ja siellä joudutaan turvautumaan kalliisiin vuokralääkäreihin. Koska Selänne ei ole onnistunut palkkaamaan lääkäreitä Pyhäjärvelle, pitäisi Lohen mukaan harkita joko virkaläkäreiden jakamista tasaisemmin tai kustannusten jakamista toisin. Lääkärikulut on jaettu pykälien mukaan, mutta Pyhäjärven kannalta ei oikeudenmukaisesti, koska se joutuu käyttämään keikkalääkäreitä.

Kuntayhtymäjohtaja Tuomas Aikkila sanoi, että virkalääkäreitä tuskin voi pakottaa Pyhäjärvelle, mutta kulujen jakoa tasapuolisemmin harkitaan, ettei Pyhäjärvelle aiheudu kohtuuttomia kustannuksia.

Rauno Lohi tulee esittelemään loppuraporttinsa Pyhäjärven kaupunginvaltuustolle toukokuun lopussa. Sitä ennen Selänteen yhtymähallitus käsittelee raporttia 20.huhtikuuta. Raportti julkistetaan niiltä osin kuin on mahdollista, sillä se sisältää muun muassa yksilöityjä palkkatietoja,.

Yhtymähallitus päättää, tuleeko erityistilintarkastuksen noin 28 000 euron kustannus Pyhäjärven maksettavaksi. Pyhäjärvi sitoutui maksamaan, jos erityistilintarkastuksessa ei löydy tahallista tai tuottamuksellista vahingon aiheuttamista.