Kysely kuntavaaliehdokkaille, kaikki vastaukset

Pyhäjärven Sanomat lähetti vaalikyselyn Pyhäjärven kaikille 72:lle kuntavaaliehdokkaalle. Vastauksia tuli 26, joista yksi käsittää Perussuomalaisten kaikki ehdokkaat. Alla kysymykset ja alinna olevan linkin takana vastaukset.

Kysely kuntavaaliehdokkaille

 

Vastaa haluamiisi kysymyksiin ja merkitse numero, mihin kysymykseen vastaat. Merkitse vastaukseesi myös nimi ja puolue/ ehdokaslista.

Mitä voisit tehdä pyhäjärvisten yrittäjien hyväksi?

Mitkä kolme asiaa näet tärkeimpinä kehityskohteina Pyhäjärvellä?

Mitkä kolme asiaa ovat mielestäsi Pyhäjärven vahvuudet?

Miten huolehtisit lähipalveluiden säilymisestä Pyhäjärvellä tulevan maakuntauudistuksen jälkeen?

Mistä Pyhäjärven taloudessa voisi tinkiä?

Millä keinoilla Pyhäjärvelle syntyy uusia työpaikkoja?

Miten kehittäisit Pyhäjärven matkailua?

Miten Pyhäjärvestä saadaan lapsiperheitä houkutteleva paikkakunta?

Visiosi Pyhäjärven alakoulujen tulevaisuudesta: suljetaanko joku koulu (mikä) vai kasvatetaanko ryhmäkokoja?

Miten pyhäjärvisille nuorille taataan edellytykset asua Pyhäjärvellä tai palata tänne opiskelujen jälkeen?

Onko pyhäjärvisten ikääntyminen uhka vai mahdollisuus? Näetkö sen tulona vai menona?

Miten edistäisit omalta osaltasi hyvää yhteishenkeä luottamustehtävissä?

Näetkö valtuuston kokousten reaaliaikaisen videoinnin hyvänä asiana?

Miten edistät omalta osaltasi positiivista kuntakuvaa politiikassa ja sen ulkopuolella?