Ylioppilastutkinnon sähköistäminen jatkuu – mukaan kolme uutta ainetta

 

 

Helmikuussa alkaneet kevään ylioppilaskirjoitukset jatkuivat viime viikolla. Syksyllä 2016 alkanut valtakunnallinen ylioppilastutkinnon sähköistäminen jatkuu kevään kirjoituksissa. Viime syksynä sähköisesti vastattiin maantieteen, saksan ja filosofian kokeisiin. Tänä keväänä mukaan tulevat ranskan, yhteiskuntaopin ja psykologian sähköiset kokeet. Siirtymäaika koko tutkinnon sähköistämiseen kestää kevääseen 2019.

 

Pyhäjärven lukiossa uudistukseen on tartuttu aktiivisesti. Rehtori Tuija Vanha-aho kertoo, että lukiossa on pidetty viralliset sähköisen ylioppilaskokeen harjoitukset jo vuosi sitten keväällä ja toiset viime lokakuussa. Myös esimerkiksi sähköisiä kurssikokeita on järjestetty jo useissa aineissa. Koska ylioppilastutkinnon sähköistäminen muuttaa sekä ylioppilaskokeiden luonnetta että tehtävämuotoja, vaatii uudistus Vanha-ahon mukaan tulevaisuudessa myös kokonaan uudenlaista opetussisällön ja tekniikan yhdistämistä lukiossa.

– Uudistus on ajanmukainen ja sillä pyritään vastaamaan maailman muuttumiseen, Vanha-aho sanoo. Nykyajan työ- ja opiskeluelämä vaatii toimimista sähköisessä ympäristössä. Digitalisaatio on siten tulevaisuudessa yhä merkittävämpi osa myös lukion kurssisuorituksia. Uudistus on toki myös aikamoinen ympäristöteko, kun paperikokeet ja sitä myöden postirumba lukion ja tutkintolautakunnan välillä loppuu, hän kuvailee.

Lukio-opetuksen uuden opetussuunnitelman myötä nykyiset ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat ensimmäisiä, jotka suorittavat ylioppilastutkinnon kokonaan sähköisesti. Sähköinen ylioppilaskoe tehdään kannettavalla tietokoneella, jolle on ladattu USB-tikulta koetta varten luotu DigabiOS-käyttöjärjestelmä. Käyttöjärjestelmä korvaa koneen oman järjestelmän eikä koneella pääse kokeen aikana pääse muihin tiedostoihin tai Internetiin. Tämän lisäksi kokeen valvojilla on käytössään teknisiä valvontakeinoja. Kokeet suoritetaan lukioihin varta vasten rakennetuissa suljetuissa tutkintoverkoissa.

– Pyhäjärven lukiossa on tällä hetkellä menossa siirtymäaika ja koetilanteissa opiskelijoilla on pääsääntöisesti käytössä koulun koneet. Myös omalla koneella kokeen voi toki suorittaa. Puolentoista vuoden päästä opiskelijoilta jo vaaditaan koetilanteessa omaa konetta, ja koulu varautuu vain tarjoamaan varakoneita, Vanha-aho kertoo.

Sähköisen kokeen suorittamiseen tarvittavat tilat palvelimineen ja tietokoneineen rakennetaan Pyhäjärven lukiossa jokaista koetilannetta varten erikseen. Vanha-aho kertoo, että  Pyhäjärvellä on tehty mittava investointi suljetun tutkintoverkon rakentamiseen ja sähköisten kokeiden järjestämiseen tarvittavan Abinet-jakeluyksikön hankinnassa. Lisäksi Keskuskoululle valmistellaan varavirtajärjestelmää, jolla pystytään turvaamaan virransaanti koetilanteessa mahdollisen sähkökatkon aikana. Tällä hetkellä tekniset valmiudet sähköisen ylioppilaskokeen järjestämiseen löytyvät muutamasta lukion luokkahuoneesta sekä koulurakennuksen liikuntasalista.

– Abinet oli hintava mutta erittäin hyvä ja laadukas hankinta, joka tehtiin yhteistyössä kaupungin teknisen toimen kanssa, Vanha-aho korostaa.

Ylioppilastutkinnon sähkösitäminen on Vanha-ahon mukaan otettu Pyhäjärven lukiossa hyvin vastaan ja jo suoritetut sähköiset kokeet ovat onnistuneet ilman suurempia ongelmia.

– Meidän opettajien näkökulmasta uudistus on edennyt nopeasti. Koulutusta ja neuvontaa on kuitenkin ollut hyvin saatavilla. Onnistumisen kannalta oleellista on ollut riittävän harjoittelun takaaminen opiskelijoille. Pääsääntöisesti opiskelijoilla on hyvät tekniset valmiudet kokeen suorittamiseen, Vanha-aho sanoo.

Myös tämän kevään abiturientit Joonas Savolainen ja Emilia Pekkarinen puhuvat uudistuksen puolesta. Molemmat ovat jo ehtineet osallistua sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Heidän mielestään lukio on tarjonnut riittävästi harjoitusta, ja tieto uudistuksesta ja sen etenemisestä on kulkenut hyvin.

– Sähköistäminen on hyvä uudistus, koska sähköinen suoritus mahdollistaa uusia tehtävätyyppejä kokeeseen. Myös korjauksien ja lisäyksien tekeminen kokeeseen on sähköisessä kokeessa perinteistä koetta helpompaa, Savolainen sanoo.

– Sähköistäminen on todella onnistunut ja tarpeellinen uudistus, Pekkarinenkin sanoo.

 

Tanja Aittokoski

 

Abinetti: Pyhäjärven lukioon hankittu siirrettävä Abinet-jakeluyksikkö jakaa sähkön ja suljetun tutkintoverkon jopa usean kymmenen kokelaan koneelle sähköisten kirjoitusten aikana