Mielipide: Ehdokkaan mietteitä

 

Aurinkoa, tuulta ja tuiskua. Tätähän se kevät tuo tullessaan. Kaikkineen kuitenkin mukava talvi, ei kovin kovaa ja pitkää pakkaskautta ollut. Kunnallishallinnossa sitäkin enemmän on pyryttänyt. Palataan tähän myöhemmin, keskitytään paremmin tulevaan ja lähiaikoina velloneisiin ajatuksiin. Kunnallisvaalit ovat lähellä ja ehdokkaat ovat kuntalaisten puntaroitavissa. On muistettava, että valta tuo aina vastuuta. Avoimuutta ja laillisuutta tarvitaan Pyhäjärvellä jatkossa entistä enemmän.

Meidän Pyhäjärvi on säilyttävä itsenäisenä ja meidän vahvistettava vain asemiamme. Emme saa luovuttaa liian helpolla. Tarvitsemme ennen kaikkea työtä ja koulutusta tänne. Vain mahdollistamalla työtä takaamme, että kuntalaisemme, perheet ja työikäinen väestö, pysyvät kunnassamme ja me kaikki voimme hyvin. Meidän on saatava ammattihenkilöstöä raivaamaan kanavia auki eri sektoreille, jotta Pyhäjärvi on vahvasti esillä ja hyvänä vaihtoehtona telakoitua niin pienille kuin keskisuurille yrityksille, vahvasti mukana on oltava yli kaksikymmentä vuotta sitten esillä ollut alihankinta.

Yrittäjien ja kaupungin välillä on luotava vahva luottamuksellinen ja rakentava yhteistyö siten että se toimii. Tällä valtuustokaudella kaupungin ja yrittäjien välillä kirjoitettiin yhteistyösopimus valtuuston puheenjohtaja Sarkkisen allekirjoituksin. Sitä ei kylläkään ole noudatettu. Vain työllisyyden ja vahvan elinkeinoelämän kautta saamme vakaan ja terveen kuntatalouden. Taloushallinto on hoidettava omassa kunnassa. Henkilökunnan koulutus, terveydenhoito ja työssä viihtyminen on turvattava. Luottamushenkilöiden ei pidä sotkeutua viranhaltijoiden tehtäviin muutoin kun tukemalla ja mahdollistamalla asioiden eteneminen päätöksentekoportaassa. Koulutuksen monipuolisuuden ja ammatillisesti kiinnostavan koulutuksen avulla pystymme tarjoamaan nuorille mahdollisuuden ammattiin valmistumiseen. Koulutus tulisi saada vastaamaan työelämän haasteita juuri oman kuntamme uuteen työelämätarjontaan. Tällöin nuoret saisivat harjoittelun mahdollisessa työpaikassaan. Tähänkin meillä on mahdollisuus kun tahtoa riittää. Maatalous on meille tärkeää, sillä se työllistää itsessään ja myös välillisesti suuren joukon ihmisiä. Myös lähiruoan käyttömahdollisuus meillä on monipuolinen, jota tulee kaupunkimme enenevässä määrin käyttää hyväksi. On marjat, kalat, peruna ja muut juurekset. Myös metsämarjat tulee jatkossa huomioida. Lampaanlihanjalostusta meillä jo on. Mahdollista on myös maidon, naudan- sekä sianlihan jatkojalostus. Jatkojalostus tarjoaa työtä ja kaupungille tätä kautta lähiruokaa. Myös hakeranka tarjoaa lisätyötä tiloille ja kaupungin tulee mahdollistaa tämä jatkossakin.

Lopuksi

Kaiken kaikkiaan meillä kaikilla on vain tämä yksi elämä, meillä jokaisella se on omanlaisensa. Mutta meillä jokaisella on oma paikkamme ja tehtävämme. Me jokainen olemme tärkeitä erilaisuudessamme. Tämä on rikkautta, jolla tätä elämää kehitetään, arvostellaan ja viedään eteenpäin. Elämä on vain kovin lyhyt. Joten kannattaa pyrkiä siihen, että yhteisiä asioita hoidetaan laillisesti ja avoimesti. Kuntalaisia tulee kuulla asioissa. Tällöin toimimme Pyhäjärven parhaaksi.

Muistetaan käydä äänestämässä!

Laila Malila

Kansanliike Pro -Pyhäjärvi