Osuuspankin ja Kiinteistö Oy Rillankiven yhteishanke etenee

3.-5. kerroksen pohjapiirros.

Kiinteistö Oy Rillankivi rakennuttaa 6-kerroksisen hissillisen asuin- ja liikehuoneistokerrostalon Ollintien ja Torkkolantien kulmaukseen, Pyhäsalmen keskustaan. Tontti tunnetaan paikallisesti Kansallis-Osake-Pankin tonttina. Kerrostalon katutasoon toteutetaan uudet liiketilat Suomenselän Osuuspankille. Rakennuksen kerroksiin 2-6 sijoittuu 30 vuokra-asuntoa. Maa- ja pohjarakennustyöt aloitetaan kesällä 2017. Rakennuksen käyttöönotto tapahtuu marraskuussa 2018. Osuuspankki juhlii ensi vuonna 100 –vuotistaivaltaan Pyhäjärvellä ja siihen sopii hyvin suunnitellut uudet ja ajanmukaiset toimitilat.

Rakennushankkeen toteuttaminen tukee Kiinteistö Oy Rillankiven tarvetta uudistaa nykyistä asuntokantaansa. Laadukkaan ja monipuolisen asumisen edistäminen toteuttaa Pyhäjärven kaupungin strategisia tavoitteita. Torkkolantie 1:n kaikki asunnot rakennetaan esteettömiksi, jolla varmistetaan asuntokohteen soveltuminen kaikille ikäryhmille. Lisäksi neljä asuntoa varustetaan inva-asunnoiksi. Asumisviihtyisyyttä lisäävät myös huoneistojen levyiset tilavat lasitetut parvekkeet näkymineen.

Kiinteistö Oy Rillankiven Palotielle sijoittuvan asuntokohteen hankesuunnittelun ollessa vielä käynnissä, yhtiö, Suomenselän OP ja Pyhäjärven kaupunki päättivät yhdistää osapuolten ajankohtaiset tilatarpeet yhteiseksi hankkeeksi, jonka toteuttajana on Kiinteistö Oy Rillankivi. Osuuspankin nykyisessä, reilut 30 vuotta vanhassa pankkirakennuksessa on todettu kosteuden aiheuttamia vakavia vaurioita. Rakennus on tutkittu ja sen mahdollisesta peruskorjauksesta on laadittu selvitys, jonka pohjalta pankin hallitus on todennut, että nykyistä rakennusta ei ole järkevää korjata. Uuden toimitilan hankintaa liittyvien selvitysten perusteella pankissa päädyttiin yhteistyöhön Kiinteistö Oy Rillankiven kanssa. Suunniteltu kerrostalo vie osuuspankin mielestä paikkakunnan kehitystä eteenpäin ja uudistaa samalla keskustaajamaa.

Torkkolantie 1:n asuin- ja liikerakennuskohde tukee Pyhäjärven kaupungin maankäytön suunnittelun tavoitteita. Käynnissä olevalla asemakaavan muutostyöllä pyritään edesauttamaan Pyhäsalmen keskustan kehittämistä entistä viihtyisämmäksi ja houkuttelevammaksi liikerakentamisen ja asumisen kannalta. Torkkolantie 1 on Kiinteistö Oy Rillankiven historian suurin rakentamisinvestointi. Pyhäjärven kaupunki konserniyhtiöineen varautuu elinkeinorakenteen muutokseen investoimalla rohkeasti strategisesti tärkeisiin hankkeisiin.

Torkkolantie 1 nousee korkeuksiin aloittaen uuden vaiheen Pyhäsalmen keskustassa.