Lisää muutoksia tulossa katukuvaan

Pyhäjärvellä on nyt vireillä monenlaisia keskustaajaman ilmeeseen vaikuttavia muutoksia. PeeÄssän siiven lisäksi, myös Osuuspankin rakennusta odottaa purkaminen.

– Pankin nykyisessä kiinteistössä on todettu kosteusvaurioita. Pankin on reagoitava tilanteeseen, jos työntekijöiden terveys on uhattuna, Suomenselän Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Suhonen kertoo.

Vaihtoehtoja kartoittaessa selvisi, että peruskorjauskustannukset nousisivat kalliiksi, eikä silti olisi varmuutta ongelmien poistumisesta. Pankki on pakotettu hankkimaan uudet toimitilat. Ensisijaisena tavoitteena on saada toimitilat uuden, keskustaan rakennettavan asuinkerrostalon yhteyteen.

– Ensin selvitimme mahdollisuutta ARA-rahoitteisen kerrostalon rakentamiseen. Lainsäädännön ja tiukan aikataulun vuoksi hanketta ei voitu viedä eteenpäin sitä kautta, joten vaihtoehdoksi tuli Kiinteistö Oy Rillankiven kanssa tehtävän yhteistyön selvittäminen.

Tavoitteena on yhdistää rakennushankkeessa sekä Kiinteistö Oy Rillankiven asuntokannan kehittämistarve, että pankin toimitilatarve.

– Pankin ja Rillankiven hankkeiden yhdistäminen olisi järkevää ja veisi paikkakuntaa eteenpäin enemmän, kuin pelkästään 200–300 neliön pankkirakennus. Tavoitteena on päästä ensi vuoden puolella uusiin tiloihin. Ratkaisu täytyy saada nopeasti, jotta rakentaminen pääsee käyntiin mahdollisimman pian, Suhonen sanoo.

Jos yhteistyö Rillankiven kanssa ei etene, vaihtoehdoksi jää uuden pankkirakennuksen rakentaminen joko nykyiselle paikalle tai jollekin muulle pankin omistamalle tontille.

– Vaikka tässä on murhetta matkassa ja pakon sanelemat muutokset ovat kalliita, ne tulevat viemään keskusta-aluetta eteenpäin aika merkittävästi.

 

PeeÄssän siiven purkamisella ei ole Suhosen mukaan mitään tekemistä Osuuspankin kiinteistön tilanteen kanssa.

– PeeÄssän kiinteistön muutokset eivät ole lähteneet liikkeelle Osuuspankin ongelmista. Nyt vain sattumalta nopealla aikataululla etenee myös PeeÄssän hanke. PeeÄssä on tehnyt ratkaisunsa omista lähtökohdistaan. Tärkeää on, että kauppa pysyy paikkakunnalla ja kehittää toimintaansa, Suhonen tarkentaa.

Pankki möi S-Marketin kiinteistön PeeÄssälle helmikuun viimeisenä päivänä.

– Pankki teki kaupan riskienhallinnallisista ja liiketoiminnallisista syistä. Pankin ydintoimintaa ei ole kiinteistöjen omistaminen. Osuuskunnan ja omistaja-asiakkaiden näkökulmasta tehtiin paras päätös tässä tilanteessa.