Manninen luotsaamaan Kehitystä

Pyhäjärven Kehitys Oy:n hallitus on nimennyt Velitapio Mannisen yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi maaliskuun alusta alkaen. Manninen hoitaa tehtävää Pyhäjärvi Bioenergy – hankkeen ohella.  Pyhäjärvi Bioenergy- hankkeelle haetaan vastaavasti jatkoaikaa. Yritysten kehittämisen tarpeisiin on neuvoteltu lisäresursseja seudullisen kehittämisyhtiö Nihakin palveluista. Yrityspalvelupäällikkö Timo Liimatainen palvelee yritysasioissa Haapajärven ohella myös Pyhäjärvellä.

Pyhäjärven Kehitys Oy:n hallinnoimassa Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen infran uusiokäyttö- hankkeessa on 20.2.2017 aloittanut projektipäällikkönä Kimmo Pennanen. Kehitys Oy:n hallinnoimana jatkuu edelleen Kaivos Energiavarastona – hanke, projektipäällikkönä siinä toimii Henna Hintsala. Toimisto – ja hankesihteerin tehtäviä hoitaa Helena Matinniemi. (MN)