Vain kaksi haki hallintojohtajaksi

Tänään päättynyt hakukierros toi kaksi hakijaa Pyhäjärven kaupungin uudeksi hallintojohtajaksi. Paikka oli laitettu auki, koska viran nykyinen haltija Henrik Kiviniemi on irtisanoutunut virasta 5.3.2017 lukien tultuaan valituksi Pyhäjärven kaupunginjohtajaksi.

Hallintojohtajan virkaa hakivat määräaikaan mennessä kauppatieteiden maisteri Susanna Keskinarkaus Helsingistä ja kauppatieteiden sekä filosofian maisteri Sami Kallio Oulusta. Keskinarkauksella on lisäksi tällä hetkellä työn alla filosofian tohtoriopinnot.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Asko Kaurasen toteaa, että hakijamäärä on vähäinen, mikä toisaalta ei ehkä kuitenkaan ole yllätys.
– Ensireaktioni on, että tulemme jatkamaan hakuaikaa. Kaupunginhallitus kokoontuu 13.2. käsittelemään asiaa.
Kauranen odottaa mahdolliselta toiselta hakukierrokselta, että tulisi enemmän hakijoita vertailtavaksi ja myös sellaisia, joilla olisi kunnallista työkokemusta.

Virkaa tekevä kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi sanoo, että hakijamäärä ja se, että hakijoilla ei ole kunta-alan kokemusta, laittaa meidät miettimään hyvin perustavanlaatuisesti Pyhäjärven kaupungin vetovoimaa työnantajana.
– Mahdolliset hakijat miettivät sitäkin, että milloin valinta tulee valitusherkässä kunnassa edes lainvoimaiseksi.
Kiviniemi arvioi, että maakunta- ja soteuudistus saattaa toisaalta yleisesti vähentää hakijamäärää kuntien tehtävien puolittuessa mutta, että toisaalta tulevaisuuden kunnan rooli ja siinä korostuva kuntien elinvoimaisuuden kehittäminen voisi lisätäkin hakijoita.
– Hallituksen puheenjohtajan alustava arvio hakuajan jatkamisesta olisi minunkin mielestäni hyvä. Olisi hyvä saada hakijoita, joilla on kunnallishallinnonkin kokemusta.

Hallintojohtajan viran kelpoisuusehtona oli virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja -talouteen. Lisäksi kaupunki arvosti muun muassa oikeustieteellistä koulutusta ja aktiivista kehittämisotetta. Eduksi puolestaan laskettiin laaja-alainen oikeudellisten asioiden tuntemus ja osaaminen.

Virka oli julistettu auki niin, että se täytettäisiin 1.4.2017 lukien. Mikäli toiselle hakukierrokselle mennään, niin Kaurasen mukaan myös uuden hallintojohtajan töihin tulo mitä todennäköisimmin tästä lykkääntyy. Hallintojohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Edellisen kerran kun vuonna 2015 hallintojohtajaa Pyhäjärvelle valittiin, niin hakijoita oli kahdeksan, joista kolme haastateltiin. Valtuusto valitsi silloin hallintojohtajaksi Henrik Kiviniemen.

Hallintojohtaja vastaa kaupungin henkilöstö- ja taloushallinnosta, on hallintotoimen toimialajohtaja ja kaupungin johtoryhmän jäsen sekä toimii tarvittaessa kaupunginjohtajan sijaisena. Lisäksi hallintojohtaja muun muassa toimii kaupunginhallituksen ja –valtuuston sihteerinä.

ERKKI BÖHME