Mielipide: Uuden kuntalain tulkintaa

Uuden kuntalain 147 §:n tulkinnasta on herännyt epätietoisuutta tilanteesta, jossa valtuusto
on päättänyt toimielimen valtuustokautta lyhyemmäksi toimikaudeksi. Säännöksen perustelujen mukaan ”Valtuuston toimikauden jatkaminen merkitsisi tällöin sitä, että samalla valtuustokauden toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi valittujen kunnan toimielinten toimikausi jatkuu lähtökohtaisesti toukokuun 2017 loppuun.”
Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on valinnut valtuuston puheenjohtajiston 2-vuotiskaudeksi, eli 2013-2014 sekä 2015-2016. Samoin kaupunginhallituksen puheenjohtajat on valittu toimikaudeksi 2015-2016.
Toimin Pyhäjärven kaupunginvaltuustossa Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmän puheenjohtajana ja tästä johtuen tiedustelin Kuntaliitolta kirjeelläni 3.1.2017, mikä on Kuntaliitossa lain tulkinta, koska valtuuston päätös koskee toimikautta 2015-2016.
Vastauksessaan Suomen Kuntaliiton lakimies Saija Haapalehto vastaa 4.1.2017. ”Puheenjohtajistoa ei näkemyksemme myöskään koske siirtymäsäännös. Jos puheenjohtajien toimikausi on esim. 2 vuotta, uusi puheenjohtaja tulisi valita jäljelle jääväksi ajaksi.”

Lain 17 §:n mukaan kunnan toimielimiä ovat: valtuusto, kunnanhallitus ja sen jaostot, lautakunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot sekä toimikunnat.
Lakimies toteaa lausunnossaan, että neuvottelukunta, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja
nuorisovaltuusto eivät ole kuntalain 17 §:ssä tarkoitettuja kunnan toimielimiä. Kuntalain
siirtymäsäännöstä toimikauden jatkumisesta ei siten sovelleta neuvottelukuntiin eikä ns.
vaikuttamistoimielimiin. Näiden valinta tulisi suorittaa vuoden alussa.

Saatuani kysymyksessä olevan lausunnon lähetin sen tiedoksi va kaupunginjohtajalle,
hallintojohtajalle, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle sekä hallintosihteerille.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Asko Kaurasen mielipiteen luin viime viikon Pyhäjärven
Sanomista.
Mielestäni asia kuuluu kaupunginhallituksen käsitellä ja jättää valtuuston päätettäväksi.

Pyhäjärvi 27.1.2017
Taimi Nurminen, Pro valtuustoryhmän pj