Jokilaaksoissa 11 kuolonkolaria viime vuonna

Jokilaaksojen liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta tutki viime vuonna 11 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa menehtyi 11 henkilöä, joista kahdeksan toimi moottoriajoneuvon kuljettajana. Kahdessa Pyhäjärvellä sattuneessa onnettomuudessa toisina osapuolena olleet jalankulkija ja pyöräilijä menehtyivät.
Tutkijalautakunta tutki lisäksi yhden pysäköintialueella tapahtuneen raskaan liikenteen tapaturman, jossa kuljettaja menehtyi. Edelleen lautakunta tutki kaksi vakavaan vammautumiseen johtanutta liikenneonnettomuutta sekä yhden auton ja junan törmäyksen vartioimattomassa tasoristeyksessä.

Mopoille ja mopoautoille ei sattunut viime vuonna kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Raskas liikenne oli toisena osapuolena tutkituissa onnettomuuksissa neljä kertaa. Mönkijälle ja traktorille sattui yksi vakava kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus.

Moottoriajoneuvoissa kuolleiden onnettomuuksien lukumäärä on täsmälleen sama kuin vuonna 2015. Vakavien liikenneonnettomuuksien lukumäärä on pysynyt Jokilaaksoissa viime vuosina samalla tasolla, vaikka valtakunnallisesti tilanne on mennyt parempaan suuntaan.

Yhdestätoista moottoriajoneuvo-onnettomuudesta kolme oli yksittäisvahinkoja, eli onnettomuus tapahtui ilman toista osapuolta. Yli puolessa onnettomuuksissa on riskitekijänä erilaisia kuljettajan terveydentilaan liittyviä asioita, mikä aiheuttaa haastetta jatkossa liikenneturvallisuustyön kehittämisen suhteen, sillä kuljettajien keski-ikä tulee nousemaan tulevaisuudessa. Kahdessa tapauksessa menehtynyt moottoriajoneuvon kuljettaja oli iältään vähintään 70-vuotias ja kahdessa vähintään 80-vuotias. Nuorille kuljettajille ei sattunut yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

Kahdessa onnettomuudessa kuljettajan/tienkäyttäjän epäillään olleen alkoholin vaikutuksen alainen. Yhdessä onnettomuudessa turvavyön käyttäminen olisi pelastanut todennäköisesti matkustajan hengen ja muutamassa tapauksessa varmuudella vähentänyt vammoja.

Kuolonkolarit sattuivat ajallisesti suhteellisen tasaisesti koko viime vuoden ajalle. Yhtä onnettomuutta lukuun ottamatta onnettomuudet tapahtuivat taajaman ulkopuolella. Siikalatvalla tutkittiin neljä onnettomuutta, Pyhäjärvellä kolme sekä Haapajärvellä ja Nivalassa kaksi. Pyhäjärven kolmas tutkittu onnettomuus oli rautatien tasoristeyskolari.