Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala valmistautuu kasvavaan puun kysyntään

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan marraskuussa valittu metsävaltuusto kokoontui tiistaina ensimmäiseen kokoukseensa Nivalassa. Puhetta kokouksessa johti valtuutettu Veijo Manninen Pyhäjärveltä. Kokousesitelmän pitänyt MTK:n metsäryhmän kenttäpäällikkö Heikki Rahko totesi puheessaan, että tuleva vuosi aloittaa haastavan kauden koko metsäsektorin historiassa. Alkuvuosi on vielä selkeästi puun ylitarjonnan aikaa, mutta puun käyttö kiihtyy syksystä alkaen. -Äänekosken biotuotelaitos käynnistyy elo-syyskuun tienoilla ja uusia investointipäätöksiä odotamme tämän vuoden aikana. Puun käyttö kasvaa metsäsektorin tehtyjen, valmistuvien ja suunnitteilla olevien investointien myötä arviolta 15 – 20 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tämä tietää haasteita ja mahdollisuuksia myös metsänomistajille, sillä puun käytön lisäys kohdistuu etupäässä yksityismetsiin, Rahko muistutti. Puuta Suomen metsissä riittää, mutta jotta näin olisi tulevaisuudessakin, metsien hoitoa on edelleen tehostettava. Metsien tuottokykyä on kasvatettava, taimikot hoidettava ajallaan, lannoituksilla vauhditettava kasvua, kunnostusojituksilla ja huolehdittava suometsin tuottokyvystä ja metsäteiden kunnostuksella varmistettava tehtaiden puuhuoltoa. -Nykyisen kestävän metsätalouden rahoituslain ankarasti kasvanut byrokratia ja metsäkeskuksen tietojärjestelmien puutteet jarruttavat tällä hetkellä hoitotöitä. Lakia on korjattava hoitotöitä paremmin kannustavaksi ja nykyistä yksinkertaisemmaksi. Rahoituksen on kohdistuttava hyvän metsänhoidon tavoitteiden saavuttamiseen, jolloin se palvelee metsänomistajia kasvavan puunkäytön haasteissa, kenttäpäällikkö Heikki Rahko vaati.

Hallitusvalinnat yksimielisiä

Metsävaltuusto vahvisti toimintasuunnitelman ja noin 9,0 miljoonan euron loppusummaa osoittavan talousarvion vuodelle 2017 sekä valitsi mm uuden hallituksen alkaneelle kaksivuotiskaudelle 2017-2018. Hallituksen kooksi valtuusto vahvisti yhdeksän jäsentä. Hallitukseen valittiin Kalevi Lahtinen Vihannista, Erkki Kestilä Pyhäjoelta, Raimo Jokela Oulaisista, Jari Nikunen Kalajoelta, Sakari Rahkala Ylivieskasta, Juhani Kumpusalo Nivalasta, Timo Kokkoniemi Reisjärveltä, Jarmo Somero Sievistä ja Veijo Manninen Pyhäjärveltä. Hallitus järjestäytyy myöhemmin.

Valtuusto päätti aloittaa valtuustokauden toimintastrategian valmistelun helmikuun alussa ja valtuusto vahvistaa sen kevätkokouksessaan. MTK:n metsävaltuuskunnan edustajaksi päätettiin valita hallituksen tuleva puheenjohtaja ja varalle varapuheenjohtaja. Valtuustossa todettiin, että alkaneen vuoden tavoitteisiin kuuluu puun tarjonnan ja kysynnän tasapainon vahvistaminen ja lisääntyvään puun kysyntään vastaaminen. Edellisen lisäksi toiminnan painopisteinä ovat taimikon varhaishoidon määrän kasvattaminen, metsäteiden rakentaminen ja kunnostaminen, suometsien hoidon lisääminen sekä jäsenpalvelujen kehittäminen ja jäsenpidon vahvistaminen.

Kuva Juha Rautakoski
Metsäinvestoinnit kasvattavat puun käyttöä merkittävästi tästä vuodesta alkaen. Metsänomistajat ovat valmiita vastaamaan lisääntyvän puun kysynnän haasteisiin ja lupaavat, että puuta riittää.