Pyhäjärvi pysyy Selänteessä

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto päätti torstai-iltana, että kaupunki ei eroa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteestä 1.1.2018 alkaen. Lopullinen päätös asiassa syntyi äänin 14-10-3 eli 14 valtuutettua kannatti pysymistä Selänteessä, 10 äänesti eron puolesta ja 3 valtuutettua ei ottanut asiaan kantaa. Kaupunginhallitus esitti Selänteessä pysymistä ja valtuutettu Tyyne Tuikka siitä eroamista.

Eroamista 1.1.2018 alkaen vaativat joulukuun alun kirjelmällään valtuuston käsiteltäväksi vielä vuoden 2016 aikana 12 valtuutettua ja neljä varavaltuutettua. Mikäli Selänteestä olisi haluttu erota 1.1.2018 alkaen olisi erosta kuntayhtymän perussopimuksen mukaan ollut ilmoitettava vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tehdyn päätöksen mukaan kuntien toimenpiteitä sitoo edelleen voimassa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamista ja hallintoa koskeva lainsäädäntö eli perusterveydenhoidon ja sosiaalihuollon yhteistoimintavelvoitteet ovat voimassa vuoden 2018 loppuun. Vuoden 2019 alustahan sosiaali- ja terveys- sekä eräiden muiden kuntien nyt järjestämien palveluiden on tarkoitus siirtyä maakuntien järjestettäväksi.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne järjestää terveys- ja sosiaalipalvelut sekä tuottaa muun muassa taloushallintopalveluita Haapajärven kaupungille, Pyhäjärven kaupungille ja Reisjärven kunnalle.

ERKKI BÖHME