Mhy Pyhä-Kala: Metsäinvestoinnit eivät jää puun saatavuudesta kiinni

Pohjois-Suomen yksityismetsien puukauppa on jatkunut vilkkaana marraskuun lopulle saakka. Tammi-marraskuun puukauppamäärä Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueilla oli lähes 6,0 miljoonaa kuutiometriä, joka on noin neljänneksen enemmän kuin parina viime vuotena keskimäärin.

-Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan alueella puukaupan määrä on tämän vuoden aikana kohonnut noin miljoonaan kuutiometriin, jossa on kasvua edellisvuoteen vajaat 10 prosenttia. Tuosta määrästä päätehakkuita hakataan noin 2 800 hehtaaria ja erilaisia kasvatushakkuita 8 500 hehtaaria, toteaa johtaja Juha Rautakoski Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalasta.
-Viime viikkoina puukaupan aktiivisuus on jonkin verran heikentynyt, sillä joulun läheisyys perinteiseen tapaan hiljentää hetkeksi puukaupan. Puuta on kuitenkin kokonaisuutena kuluvana myyty hyvin teollisuuden lähikuukausien tarvetta vastaavasti.

Vuonna 2017 puukaupan ennustetaan edelleen vilkastuvan

Metsäsektorin ennusteet povaavat kotimaisen puun käytön edelleen kasvavan ensi vuonna. Tämä ylläpitää positiivista virettä myös yksityismetsien puukauppaan.
-Puukaupan kroonisin ongelma eli kuitupuun voimakas ylitarjonta poistuu ainoastaan uusilla investoinneilla. Lähivuosille on tarjolla lukuisa määrä uusia puun käyttöä kasvattavia investointeja myös tänne Pohjois-Suomeen. Yksikään suunnittelupöydällä tai toteutusvaiheessa oleva puunkäyttöä lisäävä investointihanke ei jää puun saatavuudesta kiinni. Kysynnän kasvu takuuvarmasti vahvistaa myös tarjontaa, Juha Rautakoski vakuuttaa.
Tällä hetkellä kuusitukin kysyntä näyttää kokonaisuutena suotuisimmalta ja kuitupuusta on selkeimmin ylitarjontaa. Metsänomistajien kannattaa tarkistaa paikallinen puukauppatilanne omasta metsänhoitoyhdistyksestään.

Sahateollisuuden heikko kannattavuus on ongelma

Puunjalostuksessa on jatkunut tuttu tahti. Vienti vetää määrällisesti oikein hyvin ja mm sellun, kartongin, pehmopaperin ja bionesteiden jalostus kannattaa erityisen hyvin.
Suurin ongelma on sahatavaran hinnan lasku erityisesti mäntysahatavaran osalta ja tilanne vaikeuttaa itsenäisten sahojen asemaa. Euron heikentyminen ja ruplan vahvistuminen on hieman tuonut helpotusta itsenäisen sahateollisuuden hintakilpailukykyyn vientimarkkinoilla. Toisaalta Ruotsin kruunun heikentyminen muuttaa kilpailuasetelmaa ruotsalaisten eduksi.
Pohjois-Afrikan tärkeän markkina-alueen rauhoittuminen ja toisaalta kotimaan rakentamisen vauhdittuminen toisivat toivottua vakautta myös sahateollisuuteen