Ideapallo on kiertänyt Pyhäjärven kylät

Kahden naisen, Helmi Hintsalan ja Eeva Vaskilammen kyläkierros on käynyt 12 Pyhäjärven kylässä vuoden mittaan. Helmi ja Eeva ovat keränneet tietoa, ideoita ja toiveita kylistä ja koostaneet niistä raportit. Palautekirjeet lähtevät kyliin tarkistettaviksi pian.
Eeva Vaskilampi tekee kylien kehittämistä työkseen yhteisöasiamiehenä, Helmi Hintsala enemmän harrastuksesta ja kiinnostuksesta.
-Uudehkona pyhäjärvisenä halusin tutustua paremmin Pyhäjärveen. Haluan tietää, mitä tarjottavaa kylissä on. Minne voi esimerkiksi mennä retkeilemään tai uimaan, minne kannattaisi viedä vieraita, Helmi kertoo.
Eevan myötä kyläkierrokseen liittyi myös hanketuista kertominen. Kylätkin voivat hakea rahoitusta hyville ideoilleen kylänsä kehittämiseksi.
Sekä Eeva että Helmi ovat ilahtuneet siitä, kuinka positiivinen vastaanotto heillä on ollut kylissä. Keskustelu on ollut lämminhenkistä ja rentoa. Erittäin myönteiseksi kylissä koettiin se, että lähestyttiin näin päin, ei aina niin, että kylistä tullaan keskustaan.
-Kun lähdetään maanläheisesti liikkeelle, saadaan enemmän aikaan kuin teoreettisella lähestymisellä, Eeva toteaa.
Kylätapaamisissa Eeva ja Helmi kirjasivat ylös monia asioita, esimerkiksi tietoja kylän historiasta ja kylätoiminnasta. He kyselivät, mitä mahdollisuuksia kyläläiset itse näkevät kotikylissään, mitä tavoitteita kylillä on kehittyä, mitä toiveita kylillä on kaupungin suuntaan ja millaisia näkemyksiä koko Pyhäjärven tulevaisuudesta on. Tietoja koottiin myös kylissä toimivista yrityksistä.
Ajatuksena on saada joka kylälle ainakin päivitetyt facebook-sivut ja Pyhäjärven kaupungin nettisivulta linkit kyliin. Tiedottamistaan kylät voivat hoitaa luontevimmalla tavalla.
-Kylät itse päättävät, mitä julkaistaan, Eeva sanoo.
Ideoita kertyi kyliltä jopa yllättävän paljon. Helmi ja Eeva vievät niitä eteenpäin. Mahdollista on kutsua koolle erillinen kyläparlamentti ideapallon kierroksen merkeissä.
Pyhäjärven kyläkartta kaipaa päivittämistä. Se pohjautuu vanhaa koulupiirijakoon. Helmin ja Eevan mielestä päivitys on tehtävä yhteistuumin, ei niin, että kaupungintalolla piirretään rajaviivat.
Kouriintuntuvia hankeideoita kuultiin esimerkiksi Lamminahossa, jossa Honkavuoren vaellusreittejä ja muuta kesätoimintaa aiotaan kehitellä. Suunnitteilla oli myös hiihtolatujen parantaminen, kiintorastien kehittäminen, valaistuksen uusiminen ja tuulimyllyn ympäristön kehittäminen. Hautumaan jäi lähteäko hankkeistamaan suunnitelmia.
Eeva Vaskilammen mukaan hankebyrokratia teettää töitä eniten ensimmäisellä kerralla, sitten se sujuu. Kylät voivat hakea rahoitusta esimerkiksi Keskipiste Leaderin kautta.
Kylätalojen palvelupäivät on yksi kyliltä tullut toive. Kylätalolle vietäisiin esimerkiksi hiusten leikkausta, jalkahoitoa, verenpaineen mittausta, liikuntatuokioita ja muita palveluja, joita asukkaat tarvitsevat.
-Kylien ehdoilla mennään. Tärkeintä on mitä niissä halutaan ja mihin ollaan valmiita, me autamme minkä pystymme, Helmi ja Eeva sanovat.
-Käsipareja kylillä tarvitaan. Monessa kylässä on huoli siitä, että toimijat ovat vanhempaa väkeä. Nuoria haluttaisiin mukaan kylien toimintaan, Helmi kertoo.
Kirsi Haapea