Kolme valitusta vähemmän Pyhäjärvellä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on keskeyttänyt kolmen Pyhäjärven kaupunkia koskevan valituksen käsittelyn valittajan pyynnöstä. Raimo Parkkisen tekemä valitus Henrik Kiviniemen valinnasta Pyhäjärven hallintojohtajaksi raukeaa Parkkisen peruutettua valituksensa. Valitus koski kaupunginvaltuston päätöstä kesäkuulta 2015. Kiviniemi on myöhemmin valittu kaupunginjohtajaksi.
Saman valittajan toinen valitus valtuuston päätöksestä kesäkuulta 2015 raukesi myös. Se koski omavelkaisen takauksen myöntämistä Pyhäjärven Kehitys OY:lle. Kolmas saman valittajan valitus koski vt kaupunginjohtaja Veikko Tikkasen virkasuhteen päättymistä 5.7.2015 ja hänelle maksettavaa lomakorvausta. Valitus koski kaupunginhallituksen päätöstä elokuulta 2015.