Työttömyys väheni myös Pyhäjärvellä

Työttömien työnhakijoiden määrä laski Pyhäjärvellä vuoden takaisesta. Viime vuoden syyskuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 302, tämän vuoden syyskuun lopussa 243. Pyhäjärven työttömyysaste on nyt 11 prosenttia.
Työttömyys laski syyskuussa lähes kaikilla ELY-alueilla Pohjois-Pohjanmaa mukaan lukien. Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli syyskuun lopussa lomautetut mukaan lukien noin 25 700 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä laski vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 1 120:llä (-4,7 %). Työttömyyden lasku koski miehiä (-6,0 %) enemmän kuin naisia (-3,2 %). Lomautettujen määrä laski lähes 400.lla ja aktiivitoimissa oli 490 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyys laski myös elokuusta syyskuuhun –770 työttömällä. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen syyskuun työllisyyskatsauksesta.

Lomautettuna oli syyskuun lopussa 1 215 henkilöä, mikä on 390 vähemmän kuin vuosi sitten. Elokuusta lomautettujen määrä laski 50 henkilöllä. Lisäksi lyhennetyllä työviikolla työskenteli 460 työntekijää, missä laskua vuoden takaisesta oli 170 henkilöä. Lokakuun alussa TE-toimistoon tuli kolme yhteensä noin 110 henkilöä koskevaa ennakkoilmoitusta mahdollisesti alkavista uusista lomautuksista Ylivieskan ja Raahen seuduilla.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski syyskuussa. Nuoria työttömiä oli nyt 4 420, mikä on 210 (-4,5 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Elokuuhun verrattuna nuorten työttömien määrä laski 310:llä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 010, mikä on 415 henkilöä ja 4,9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Elokuun lopusta työttömyys laski tässä ikäryhmässä 95:llä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli syyskuun lopussa 8 300. Määrä laski elokuusta 360 henkilöllä. Pitkään työttömänä olleiden määrä oli kuitenkin 215 henkilöä korkeampi kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu laantui hieman elokuusta, sillä pitkäaikaistyöttömyyden kasvuprosentti (vertailu vuoden takaiseen tilanteeseen) oli nyt 2,6 %, kun se kuukausi sitten oli 6,1 %.
Syyskuun aikana avattiin vuoden takaista enemmän uusia työpaikkoja

Syyskuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 4 610 työpaikkaa. Uusia paikkoja avattiin 2 600 ja niiden määrä nousi vuoden takaisesta 265:llä. Työpaikkoja täytettiin kuukauden aikana 520. Kuukauden lopussa auki oli edelleen noin 2 130 työpaikkaa.

Uusia työpaikkoja avattiin lähes kaikissa ammattiryhmissä. Palvelu- ja myyntityöntekijöiden paikkoja avattiin edelleen eniten eli noin 610. Seuraavaksi eniten avattiin työpaikkoja asiantuntijoille (570), muille työntekijöille (450), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (355) ja erityisasiantuntijoille (320). Lisäksi tarjolle tuli mm. noin 190 paikkaa toimisto- ja asiakaspalveluihin, 80 paikkaa prosessi- ja kuljetustöihin sekä 10 paikkaa maatalouteen. Vuoden takaisesta uusien työpaikkojen määrä väheni muita ammattiryhmiä enemmän palvelu- ja myyntitöissä ja kasvoi puolestaan ryhmässä muut työntekijät.
Palveluissa olevien määrä nousi 490:llä vuoden takaisesta

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävien palvelujen piirissä oli syyskuun lopussa 9 450 työnhakijaa. Määrä nousi elokuusta 700:lla. Viime vuoden syyskuuhun verrattuna palveluissa oli nyt 490 (+5,4 %) henkilöä enemmän. Palveluissa olevien määrät olivat syyskuussa suurimpia omaehtoisessa opiskelussa (3 230), kuntouttavassa työtoiminnassa (1930), työllistettynä tai työharjoittelussa (1 810) ja työvoimakoulutuksessa (1 140) olevilla. Työttömien aktivointiaste (26,9 %) nousi viime vuoden syyskuusta (24,9 %).
Työttömyysaste laski lähes kaikissa kunnissa

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 13,8 % ja se laski vuoden takaisesta 27 alueen kunnassa. Vuosi sitten osuus oli 14,5 %. Elokuusta syyskuuhun työttömyysaste laski 21 kunnassa ja oli syyskuussa alle 10 prosenttia yhdeksässä kunnassa. Matalimmat työttömyysasteet olivat Reisjärvellä (8,2 %) ja Limingassa (8,9 %). Korkeimmat työttömyysasteet olivat syyskuussa Taivalkoskella (16,4 %), Vaalassa (16,2 %), Oulussa (15,8 %), Pudasjärvellä (15,4 %) ja Iissä (15,3 %).