Mielipide: Pyhännän puutyöväen ammattiosasto 237 myötäelää sahatyöntekijöiden tuskassa

PRT-Wood Oy on saattanut yhteistoimintaneuvottelut päätökseen maanantaina 24.10.2016. Tiedotustilaisuudessa 25.10 Ilkka Sydänmetsä totesi, että yrityksen hallitus on päättänyt lakkauttaa Pyhännän sahan, höyläämön ja maalaamon. PRT-Wood jatkaa lämmöntuotantoa Pyhännällä, sekä kyllästystoimintaa Pyhäsalmessa. Sulkemisen seurauksena irtisanotaan 29 työntekijää ja 3 toimihenkilöä. PRT-Wood on osa Pyhännällä vuodesta 1968 toiminutta PRT-Forest konsernia. Saha on ollut keskeinen osa konsernin toimintaa alusta lähtien.
Konsernin kantaviksi arvoiksi on kirjattu Tavoitteellisuus, Kasvu, Tuloksellisuus, Vastuullisuus ja Rehellisyys. Konsernin arvoja ei ole tehty julistettavaksi, vaan niiden toteutumista mitataan päivittäisessä toiminnassa. Näihin arvoihin edellytämme toiminnan ja yhteistyön nojaavan myös jatkossa.
Ammattiosaston tärkein tehtävä on työnantajan tekemän päätöksen jälkeen henkilöstön tukeminen. Ammattiosastossa ymmärretään henkilöstön tuska ja olemme valmiina tukemaan henkilöstöä irtisanomiseen liittyvissä asioissa ja siitä aiheutuvassa elämänmuutoksessa. Ammattiosaston toimikunta siirtää pääpainon muusta toiminnastaan edellä mainittuun asiaan.
Ammattiosasto toteaa konserninjohdon toistuvasti tyrmänneen yhteistyöesitykset. Esitämme edelleen, että PRT-Wood Oy tekee tiivistä yhteistyötä irtisanomisten vaikutusten minimoimiseksi. Jälkitoimet eivät saa kaatua jälleen ammattiosaston hoidettavaksi, vaan työnantajan on hoidettava oma osuutensa.
PRT-Wood Oy:n palveluksessa elämäntyönsä tehneiden uudelleen työllistyminen paikkakunnalla on haastavaa. Sahateollisuudessa hankittu rautainen ammattitaito ja korkea työmoraali eivät automaattisesti takaa työllistymistä paikkakunnalla ilman konsernin tukitoimia.
Ammattiosasto on jo ideoinut tukitoimia irtisanottujen työllistymisen helpottamiseksi. Konserni toimii monella paikkakunnalla, joten toivomme työnantajalta toimenpiteitä, jotta kynnys siirtyä toiselle paikkakunnalle madaltuisi. Tätä palvelisivat esimerkiksi yritysvierailut muissa toimipisteissä.
Ammattiosastollamme on käytössä luodut kontaktit Puuliittoon ja Puualan työttömyyskassaan, sekä liiton ja kassan hallituksiin, valtuustoon ja johto- ja neuvottelukuntaan. Valitettavasti jälleen osaston toimivuutta testataan näin ikävissä merkeissä. Toivomme, että työnantaja neuvottelee ja tekee yhteistyötä työsuhteisiin liittyvissä asioissa jatkossakin osastomme edustajien kanssa.
Vanha toteamus pätee myös perheyrityksessä, se kuka tekee päätöksen, vastaa myös seurauksista. Viimevuosina konserni on tehnyt voimakasta keskittämistä Pyhännälle ja nyt suunta näyttää muuntuneen. Vaikka PRT-Wood -yrityksen osalta on nostettu kädet pystyyn, ei seuraamusten jälkihoidossa tule tehdä niin.
Työnantajan irtisanomistoimenpiteiden kohteeksi joutuneet voivat luottaa siihen, että ammattiosasto tulee antamaan kaiken tukensa jokaiselle irtisanotulle asioiden hoidossa.
Pyhännän puutyöväen ammattiosasto 237:n toimikunta