Pyhäjärvi pohtii verojen korotuksia

Pyhäjärven kaupunginhallitus käsittelee maanantaina tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien korotusta. Nykyinen tuloveroprosentti 19,75 on ollut voimassa vuodesta 2007 lähtien. Va kaupunginjohtajan esityksessä hallitukselle tuloveroa korotettaisiin 20,75 prosenttiin. Mahdollisesta korotuksesta päättää kaupunginvaltuusto.
Valtuusto keskusteli jo viime syksynä korotuksesta, mutta silloin ei päädytty nostamaan tuloveroprosenttia.
Myös kiinteistöveroon esitetään korotusta. Kaupunginjohtajan esityksessä yleistä kiinteistöveroa nostettaisiin yhdestä 1,30:en prosenttiin, kesämökkien veroa samoin yhdestä 1,30:en, rakentamattomien tonttien veroa 3:sta 4:än ja voimalaitosten 2,85:stä 3,10:en prosenttiin. Vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,50 säilyisi ennallaan.
Pyhäjärven verotuotto on vähentynyt edellisvuorosta runsaat 3 prosenttia. Eniten on pudonnut yhteisöveron tuotto. Kunnallisveroa on kertynyt 1,8 prosenttia enemmän kuin budjetoitiin.
Talouden osavuosikatsauksen mukaan Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle on maksettava tänä vuonna 1,6 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarvioissa arvioitiin. Elokuun loppuun mennessä maksuosuuksia ja erikoissairaanhoidon kuukausittain maksettavia kuluja on maksettu runsaat 15 miljoonaa. Selänteen potti voi hieman pienentyä, jos Pyhäjärvi saa talouden tasapainottamistoimia tehdyksi jo tänä vuonna. (KH)