Kiviniemeä esitetään Pyhäjärven kaupunginjohtajaksi

Pyhäjärven kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunginjohtajaksi valittaisiin kaupungin hallintojohtaja Henrik Kiviniemi. Kaupunginhallitus äänesti, ja puheenjohtaja Asko Kaurasen esitystä Kiviniemestä kannatti kolme muuta hallituksen jäsentä, Paavo Leskinen, Mirja Hynninen ja Martti Savolainen. Irja Lehtisen esitystä Timo Kärkkäisen valitsemisesta kannatti Ari Varis. Yksi jäsen, Katja Erkkilä, oli poissa äänestyksestä.
Pyhäjärven kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan kokouksessaan 24.10. Valtuusto voi valita kaikista virkaa hakeneista viidestä ehdokkaasta, ja lisäksi muista henkilöistä, jotka antavat suostumuksensa virkaan.