Virkamiesesitys: Selänteen vuodeosasto ja analysointi Pyhäjärvelle

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen virkamiesjohto on tehnyt esityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta kuntayhtymän alueella. Kesällä asetettu kuntayhtymän talouden tasapainottamisryhmä on pyytänyt talouden tasapainottamisesitystä virkamiehiltä.
Virkamiesesityksessä keskitetään harvemmin tarvittavia palveluja. Akuuttivuodeosasto jäisi Pyhäjärvelle, koska täällä on uudet asianmukaiset ja sopivan kokoiset tilat. Myös laboratorionäytteiden analysointi hoidettaisiin Pyhäjärvellä.
Tulevassa soteuudistuksessa maakunnat järjestävät ja tuottavat sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2019 alusta lähtien. Kunnille ja kuntayhtymille ei jää järjestämisvastuuta nykyiseen tapaan. Kuntiin jää terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.
Käytännössä maakunta määrää, mitä palveluita järjestetään ja missä paikoissa. Muutoksia on tulossa, ja Selänteessä halutaan vaikuttaa alueella saataviin palveluihin.
-Haluamme suunnitella ja toteuttaa palvelut itse. Haluamme olla muutoksen tekijöitä, emme vain muutoksen kohteita, kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila totesi.
Hänen mukaansa palveluja pitää uudistaa nyt kun päätöksenteko on vielä omissa käsissä. Pyrkimys on turvata alueen asukkaille hyvät usein tarvittavat sotepalvelut jatkossakin, sitten kun maakunta vastaa niistä.
Nykyisellään kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät kolmen kunnan, Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven valtuustot. Maakuntauudistuksen myötä päätösvalta siirtyy maakuntavaltuustolle, koko Pohjois-Pohjanmaan tasolle.
Selänteen virkamiesesityksen tavoite on turvata jäsenkunnissa lääkärivastaanotto, laboratorionäytteiden otto, kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto, neuvola, kuntoutus ja apuvälinelainaus, mielenterveys- ja päihdevastaanotto, kotihoito, kotikuntoutus, omat asumispalvelut, vammaispalvelut ja vuorohoito.
Harvemmin käytettäviä palveluja keskitettäisiin. Hammashuolto hoidettaisiin Haapajärveltä ja koululaisten sekä ikääntyvien hampaita hoidettaisiin liikkuvalla kalustolla, joka vuokrataan. Laboratorionäytteiden analysointi esitetään keskitettäväksi Pyhäjärvelle.
-Tosin analysointi todennäköisesti siirtyy isompaan paikkaan, kun maakunta ottaa järjestämisvastuun vuonna 2019, Aikkila ennusti.
Haapajärven nykyinen vuodeosasto saneerataan arviointi- ja kuntoutusyksiköksi, Reisjärven vuodeosasto psykogeriatriseksi yksiköksi. Lääkekeskus toimisi Haapajärvellä. Sosiaalitoimistot siirtyisivät terveyskeskuksiin Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä.
Yksi säästökohde esityksessä on palveluasumisen ostojen vähentäminen.
Kaikkiaan virkamiesesitys toisi Selänteen alueella 3 miljoonan euron säästöt nykyiseen verrattuna. Pyhäjärvellä säästöjä kertyisi 1,7 miljoonaa, joista miljoona näistä virkamiesjohdon esityksistä ja loput 700 000 euroa vielä muista kohteista, jotka toteutuvat vuonna 2017.
Tuomas Aikkila arvioi, että päättäjien käsittelyssä esitys hyväksyttäneen Pyhäjärvellä helpommin kuin Haapajärvellä ja Reisjärvellä juuri vuodeosaston säilymisen takia.
Tosin vuodeosastopaikkojen tarve todennäköisesti vähenee sekä väestön vähenemisen vuoksi että kotisairaalatoiminnan kehittymisen takia. Jatkossa on tarkoitus tarjota nykyistä enemmän lyhytaikaista hoitoa ja kuntoutustakin kotiin.
Virkamiesesityksen ovat laatineet Aikkilan ohella ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi, terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski, talous- ja henkilöjohtaja Seija Kärkkäinen ja hyvinvointijohtaja Merja Lehtiharju.
Talouden tasapainottamisryhmä käsittelee virkamiesesitystä 10.lokakuuta ja mahdollisesti vielä 19.lokakuuta. Taloustyöryhmä tekee esityksensä kuntayhtymähallitukselle 27.lokakuuta. Seuraava vaihe on kuntien valtuustokäsittely.
Kirsi Haapea
Kuvassa vas Merja Lehtiharju, Kirsi Kiukaanniemi, Jorma Turunen, Hennele Koski, edessä Tuomas Aikkila.