Kolme kaupunginjohtajaksi hakenutta haastatellaan

Kaupunginhallitus päätti torstaina 8.9. pidetyssä ylimääräisessä kokouksessaan, että avoinna ollutta kaupunginjohtajan virkaa hakeneet Henrik Kiviniemi Pyhäjärveltä, Timo Kärkkäinen Raahesta ja Tuula Luukkonen Kuopiosta haastatellaan. Päätös syntyi äänin 5-2.

Puheenjohtaja Asko Kaurasen kokouksessa tekemää päätösehdotusta siitä, että nämä kolme hakijaa kutsutaan haastatteluun, kannattivat äänestyksessä hänen lisäkseen Mirja Hynninen, Paavo Leskinen, Martti Savolainen ja Kauko Tikkanen. Ari Varis esitti Irja Lehtisen kannattamana, että virka laitetaan uudelleen hakuun, ja he äänestivät Variksen ehdotuksen puolesta.

Asko Kaurasen mukaan hallituksen tämänpäiväinen päätös tarkoittaa sitä, että virkaa ei laiteta uudelleen hakuun.
– Haastattelut pidetään perjantaina 23.9. ja haastattelijoina toimivat kaupunginhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat.

Kaurasen mukaan haastattelujen jälkeen arvioidaan tilannetta ja aikatauluja.
– Uuden kaupunginjohtajan valinta on kaupunginvaltuuston päätettävänä aikaisintaan lokakuussa.

Haastateltavat hakijat ovat Kaurasen mukaan myös koko valtuuston tentattavana ennen päätöksentekoa.

Päätös tehtiin kaupungin hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaurasen selostuksen ja ehdotuksen pohjalta, koska sekä va. kaupunginjohtaja Veikko Tikkanen että kaupunginjohtajan sijainen, vt. hallintojohtaja Henrik Kiviniemi olivat ilmoittaneet olevansa hallintolain perusteella esteellisiä eivätkä siten olleet läsnä kokouksessa.

Kaupunginjohtajan viran hakuaika päättyi 26.8.2016 ja virkaa haki viisi hakijaa. Hakijat olivat Kiviniemen, Kärkkäisen ja Luukkosen lisäksi Raimo Laaksonen Turusta ja Hannu Wuorela Kaarinasta.

Hallintotieteiden maisteri Henrik Kiviniemi toimii tällä hetkellä Pyhäjärven kaupungin virkaa tekevänä hallintojohtajana. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa Kinnulan kunnan kunnanjohtajan, kunnansihteerin ja hallintosihteerin sekä Pihtiputaan kunnan kunnansihteerin tehtävissä. Tampereen yliopistossa vuonna 2011 suoritetun maisteritutkinnon pääaineena oli kunnallisoikeus ja sivuaineina hallintotiede, julkisoikeus ja yritysjuridiikka.

Kauppatieteiden maisteri Timo Kärkkäinen on tällä hetkellä Raahen Aikuiskoulutuskeskus Oy:n ja Raahen Osaamiskeskus Oy:n rehtori sekä toimitusjohtaja. Tätä ennen hän työskenteli Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Aikuisopistossa liiketalous- ja yrittäjyyspalvelujen vastuukouluttajana. Hänellä on takanaan myös pitkä ura eri yhtiöiden palveluksessa. Kärkkäisellä on meneillään kauppatieteen tohtoriopinnot, joiden aiheena on innovatiivinen johtaminen ja tuottavuus.

Kauppatieteiden maisteri Raimo Laaksonen on myös insinööri ja toiminut eri yrityksissä ja viimeksi Turun seudun puhdistamo Oy:n käyttö- ja laatupäällikkönä ja Creditus Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodenvaihteeseen 2013/2014. Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta vuonna 2014 maisteriksi valmistuneen Laaksosen pääaineena oli johtaminen ja organisointi ja sivuaineena tietojärjestelmätiede.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tuula Luukkonen on ollut kesästä 2014 Rääkkylän kunnan kunnanjohtaja, mitä ennen hän toimi 3,5 vuotta saman kunnan hallintojohtajana. Vuonna 2010 Itä-Suomen yliopistosta valmistunut Luukkonen toimi valmistumistaan ennen muun muassa Itä-Suomen sosiaalisen osaamiskeskuksen projektityöntekijänä. Luukkonen myös opiskelee hallintotieteiden maisteriksi pääaineenaan hallinto-oikeus.

Filosofian maisteri Hannu Wuorela on toiminut viimeiset kolme vuotta HW Investmentin johtajana. Tätä ennen hän oli pitkään Turun konservatorion rehtori ja Cantus Mercurialis -kuoron taiteellisena johtajana. Åbo Akademissa suoritetun maisteritutkinnon pääaineena oli musiikkitiede ja sivuaineina taidehistoria, ruotsin kieli ja kirjallisuus sekä pedagogiikka.

Viranhakuilmoituksen mukaan kaupunginjohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Ilmoituksen mukaan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä kunnallistalouteen, elinkeinoelämän tuntemusta, kehittämiskykyä ja strategista konserniohjauksen näkemystä. Virka täytetään toistaiseksi, virkaan valittavalla on kuuden kuukauden koeaika ja hänen kanssa tehdään johtajasopimus.

Uuden kaupunginjohtajan työ alkaa sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään syyskuun alussa 2017. Tällä hetkellä virkaa hoitaa Veikko Tikkanen, jonka virkasuhteen hoito kestää kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti siihen saakka, kunnes uusi kaupunginjohtaja on valittu viranhakumenettelyn kautta, kuitenkin enintään 31.8.2017 saakka.

Erkki Böhme

 

Juttua muokattu 9.9.: kokousajankohta ”juuri päättyneessä” muutettu muotoon ”torstaina 8.9. pidetyssä ylimääräisessä” ja Tuula Luukkosen tietoihin lisätty vuotta-sana eli kohta kuuluu ”3,5 vuotta”.

Juttua muokattu 14.9.: haastatteluaika on vaihtunut, joten juttuun korjattu uudeksi haastatteluajankohdaksi ”perjantai 23.9.”.