Yara ja Pyhäsalmen kaivos pitkäaikaiseen sopimukseen pyriittitoimitusten jatkumisesta

Yara Suomi Oy ja Pyhäsalmi Mine Oy ovat sopineet pyriittitoimitusten jatkumisesta Yaran Siilinjärven tehtaille noin kymmeneksi vuodeksi. Toimitukset jatkuvat määrältään ja laadultaan nykyisenkaltaisina myös Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen kaivostoiminnan päättymisen jälkeen vuonna 2019. Sopimus on esimerkki suuren mittakaavan kiertotaloudesta, jossa Yara hyödyntää Pyhäsalmen kaivoksen tuotannossa aiemmin syntyneitä rikastushiekkoja omassa tuotannossaan. Samalla toiminnan jatkuminen tukee Pyhäsalmen kaivoksen vastuullista sulkemista ympäristön kannalta.

Yara Siilinjärven tehtaanjohtaja Taisto Koivumäki toteaa, että ”Sopimus on tärkeä Yara Siilinjärven toiminnan jatkumisen kannalta. Olemme erittäin iloisia myös siitä, että sopimus turvaa kotimaisen rikkiraaka-aineen saannin pitkäksi aikaa tulevaisuuteen. Vaihtoehtona olisi ollut rikin tuominen ulkomailta.”

Pyhäsalmen kaivoksen louhinnan päätyttyä pyriitti rikastetaan kaivoksen varastoaltaille läjitetystä rikastehiekasta. Pyriitti käytetään raaka-aineena Yaran Siilinjärven rikkihappotuotannossa. Rikkihappoa käytetään fosforihappotuotannossa, joka on tärkeä lannoitteiden ja rehufosfaattien raaka-aine.

”Olemme tyytyväisiä, että monikymmenvuotinen yhteistyömme Yaran Siilinjärven tehtaan kanssa jatkuu ja rikastehiekka-altaille varastoidun pyriitin hyödyntävä asiakas on varmistunut. Meillä on nyt selkeä suunnitelma kaivoksen vastuulliseen sulkemiseen. Sopimus takaa myös työtä n. 20 henkilölle viideksi vuodeksi maanalaisen kaivostoiminnan päättymisen jälkeen”, kertoo Pyhäsalmi Mine Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Luukkonen.

Yara on vuosien aikana kehittänyt toimintansa resurssitehokkaaksi ja ympäristön kannalta kestäväksi. Pyhäsalmen kaivoksen rikastushiekan hyödyntämisen lisäksi Yara toteuttaa kiertotaloutta laajasti hyödyntämällä useita muita jäte- ja sivuvirtoja.
Tavoitteena on toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen ja sivutuotteiden arvon maksimoiminen.

Yaran Siilinjärven rikkihappotehtailla syntyvällä prosessilämmöllä lämmitetään tehtaiden lisäksi Siilinjärven keskusta-alueen kaukolämpöverkkoon kuuluvia kiinteistöjä. Kaivostoiminnasta syntyvää sivukiveä hyödynnetään maanrakennuksessa noin kuusi miljoonaa tonnia vuodessa. Yaran Siilinjärven rikkihappotuotannon sivutuotteena syntynyttä pasutetta on viimeisten vuosien aikana myyty useita miljoonia tonneja Kiinaan teräksen raaka-aineeksi ja fosforihappotuotannon sivutuotteena syntyvää kipsiä hyödynnetään maanparannusaineena ja maanrakennuksen stabilointiaineena.