Monipuolinen Haapajärvi-Seura on Vuoden kotiseutuyhdistys

Suomen Kotiseutuliitto on valinnut Haapajärvi-Seura ry:n Vuoden kotiseutuyhdistykseksi. Vuoden kotiseutuyhdistys julkistettiin liiton vuosikokouksessa, joka pidettiin Kajaanin Valtakunnallisten kotiseutupäivien yhteydessä Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskuksessa perjantaina 5. elokuuta.

Vuonna 1949 perustetun Haapajärvi-Seuran toiminta on poikkeuksellisen monipuolista: yhdistys muun muassa julkaisee kotiseutulehteä, järjestää messuja, matkoja ja tapahtumia sekä huolehtii kotiseutumuseoalueesta. Haapajärvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla.

Kerran viikossa ilmestyvä kotiseutulehti Maaselkä on seuran keskeinen toimintamuoto ja lehtityö on ollut myös kehittämiskohteena.

– Seuran 55 vuotta kustantamaa lehteä on kehitetty pienillä resursseilla ansiokkaasti. Seuran näkökulmasta lehti tekee ansiokasta työtä taltioidessaan paikkakunnan historiaa sivujen väliin ja nyt myös sähköisesti verkkosivuilleen. Haasteet ovat kovia tänä päivänä, mutta se ei saa estää lehden kehittämistä. Lehti on seuralle arvo sinänsä ja haapajärvisille identiteetin vahvistaja. Kotiseutulehden on otettava paikkakunnallaan rooli me-tunteen ja paikkakunnan hengen rakentajana – rakentavaa kriittisyyttä unohtamatta, Haapajärvi-Seuran sihteeri, Maaselkä-lehden päätoimittaja Juha Heikkilä kertoo.

Maaselkä-lehden ympärille on rakennettu muutakin toimintaa. Kotiseutulehti on avannut lukiolaisille journalismiin ikkunoita, kun on järjestänyt heidän valinnaisiin opintoihin kuuluvia kursseja. Lisäksi on vierailuilla tutustuttu muiden kotiseutuyhdistysten lehti- ja yhdistystoimintaan sekä järjestetty lukijamatkoja Välimerelle.

Haapajärvi-Seuralle suuri työsarka ovat myös joka toinen vuosi toteutettavat Pohjois-Suomen suurimmat Puutarha, Piha & Mökki -messut, jotka seura järjesti jo toisen kerran toukokuussa 2015. Kaksipäiväisillä messuilla oli noin 5 000 osallistujaa, lähes sata näytteilleasettajaa sekä tunnettuja esiintyjiä. Seuraavan kerran messut järjestetään vuonna 2017.

Muusta toiminnasta mainittakoon kotiseutumuseoalueesta ja sen 10 rakennuksen kunnosta huolehtiminen sekä elokuva Kaskirukiin tuottaminen. Kaski-projektissa yhteistyökumppanina oli Oulun yliopisto.

– Seuran jäsenistöstä aktiiveja on noin 15–20, mutta nämä aktiivit osaavat hankkia avuksi yhtiökumppaneita. Seurassa riittää rohkeutta kokeilla uusia juttuja, ja kullekin sektorille riittää omat fanittajansa. Osalle ympäristöasiat ovat tärkeitä, toisille museoalueen kehittäminen ja messujen järjestäminen sekä kehittäminen kiehtovat kaikkia, Heikkilä sanoo.

Kisaan osallistui 34 aktiivista yhdistystä

Vuoden kotiseutuyhdistys -palkintoa tavoitteli 34 Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhdistystä. Hakijat edustavat Kotiseutuliiton jäsenyhdistysten monimuotoisuutta: mukana on perinteisiä kotiseutuyhdistyksiä, kaupunginosayhdistyksiä, erilaisia museo- ja/tai kulttuuriyhdistyksiä sekä aluejärjestöjä.

Palkinto antaa tunnustusta aktiiviselle yhdistykselle, joka edistää ja kehittää kotiseututyötä. Vuoden kotiseutuyhdistyksen toiminta on yhteisöllistä ja nousee tavanomaisen toiminnan yläpuolelle. Valinta on tunnustus hyvin tehdystä, innovatiivisesta kotiseututyöstä. Palkittavan yhdistyksen toimintahistorian pituudella ei ole erityistä painoarvoa. Valinta tehdään yhdistysten vuosikertomusten perusteella. Kaikki 34 yhdistystä ovat erittäin aktiivisia ja osallistuvia yhdistyksiä.