Salomo-myrskyn metsätuhot jäivät Pohjois-Suomessa vähäisiksi

Kovaksi kesämyrskyksi ennakoidun Salomo-myrskyn tuhot jäivät paikallisiksi ja pienialaisiksi Pohjois-Suomessa. Laajoilta, yhtenäisiltä tuhoilta vältyttiin. Tämänhetkisen tiedon mukaan eniten myrskyn aiheuttamia puustotuhoja tuli Kittilän kunnan eteläosissa noin 20 000–30 000 kuution verran. Sodankylän kunnan länsiosissa ja Kolarin kunnassa syöksyvirtaukset aiheuttivat puustotuhoja muutaman tuhannen kuution verran. Tuhoa tuli lähinnä juuri harvennetuissa kasvatusmetsissä ja siemenpuualueilla. Vahingoittuneen puuston arvo on noin 0,7–1,2 miljoonaa euroa. Muualla Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla ei merkittäviä myrskytuhoja puustolle aiheutunut. Kainuun myrsky kiersi kokonaan.

Myrskyn kaatamien puiden korjuu on vaarallista

Metsänomistajan kannattaa tarkastaa omien metsien tuhotilanne mahdollisimman pian. Tarpeetonta liikkumista myrskytuhoalueella kannattaa kuitenkin välttää ja puunkorjuu on turvallisinta tehdä koneellisesti ammattilaisten toimesta. Metsätuhoalueen puunkorjuun jatkotoimista kannattaa olla yhteydessä metsänhoitoyhdistykseen, metsäpalveluyrittäjään tai metsäyhtiöön. Erityisesti on huomioitava, että lapset eivät mene leikkimään edes yksittäisen kaatuneen puun tai juurakon läheisyyteen.

Myrskytuhopuiden korjuun linjojen päältä teettää linjan haltija, useimmiten paikallinen sähköyhtiö.

Hyönteistuhojen mahdollisuus

Jos vahingoittuneita kuusia on yli 10 kuutiometriä hehtaaria kohden, velvoittaa metsätuholaki poistamaan tuon ylittävän määrän osuuden hyönteistuhojen torjumiseksi. Poistaminen on tehtävä seuraavana kesänä 15.8. mennessä. Männyllä vastaava raja-arvo on 20 kuutiometriä hehtaarilla ja poistaminen on tehtävä seuraavana kesänä 15.7. mennessä.

Metsänkäyttöilmoitus

Metsälain mukaan myös myrskytuhohakkuista on tehtävä metsänkäyttöilmoitus vähintään 10 vuorokautta ennen hakkuun aloittamista. Myrskytuhohakkuusta on oltava maininta metsänkäyttöilmoituksessa.