Vanhempien esimerkillä on vaikutusta lasten pyöräilykypärän käyttöön

Nivala-Haapajärven seudun (Nivala, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki) kouluille toteutetun kyselyn tulokset osoittavat, että vanhempien esimerkillä on suuri vaikutus lasten pyöräilykypärän käyttöön. Kypärää käyttävien vanhempien lapset käyttivät selvästi yleisemmin kypärää kuin kypärää käyttämättömien vanhempien lapset. Ilmiö oli havaittavissa selvästi sekä ala- että yläkoululaisten keskuudessa.
Liikenneturvallisuustoimija järjesti toukokuussa 2015 pyöräilykypäräkyselyn kaikille Nivala-Haapajärven -seudun kouluille. Kysely tehtiin ala- ja yläluokkien oppilaille sekä opettajille ja henkilökunnalle. Kyselyyn vastasi 854 alakoulujen ja 387 yläkoulujen oppilasta. Kyselyn tavoitteena oli selvittää oppilaiden kypärän käyttöastetta, syitä kypärän käyttöön tai käyttämättömyyteen sekä opettajien ja vanhempien esimerkin vaikutusta lasten kypärän käyttöön.
Alakoulussa käytetään kypärää, yläkoulussa ei
Kysely osoitti, että alakoululaiset käyttivät kypärää selvästi yläkoululaisia enemmän. Alakoululaisista 53 % ilmoitti käyttävänsä aina kypärää, mutta yläluokkalaisista ainoastaan 8 %. Kypärän käyttöaste laski luokka-asteen noustessa siten, että laskua oli havaittavissa 5.-6. luokalta alkaen ja suurin muutos tapahtui yläkouluun siirryttäessä. Seitsemännellä luokalla kypärän käyttäjät olivat jo selvä vähemmistö.
Vanhempien kypärän käytöllä on merkitystä
Vanhempien esimerkki vaikutti sekä ala- että yläkoululaisten kypärän käyttöön. Mikäli oppilaan vanhemmat käyttivät kypärää, alakoululaisista 78 % ja yläkoululaisista 22 % ilmoitti käyttävänsä aina kypärää. Jos vanhemmat eivät käyttäneet kypärää, olivat vastaavat osuudet 40 % ja 2 %. Myös oman luokanopettajan tai -valvojan kypärän käytöllä oli vaikutusta oppilaiden kypärän käyttöön, mutta vaikutus oli vanhempia pienempi. Vanhempien ja opettajien kypärän käyttö perustui oppilaiden arvioon. Yläkoululaisilla ulkonäkö ja kaveripiiriin mukautuminen menevät turvallisuuden edelle
Syyt kypärän käyttämiseen tai käyttämättömyyteen vaihtelivat jonkin verran ala- ja yläkoululaisten välillä. Alakoululaiset vastasivat käyttävänsä kypärää, koska se ehkäisee pään vammoja, he haluavat näyttää hyvää esimerkkiä ja kaveritkin käyttävät kypärää. Alakoululaisten keskuudessa myös ajatellaan, että kypärän käyttö on järkevää, mutta myös jokaisen oma asia eikä siihen kaveripiirissä puututa. Ne alakoululaiset, jotka eivät käyttäneet kypärää, ilmoittivat syyksi useimmiten sen, että pyöräilevät vain lyhyitä matkoja tai kypärät ovat rumia.
Yläkoululaisten kypärän käyttämättömyyden syitä olivat useimmiten ulkonäköasiat; kypärät ovat epämukavia ja rumia ja hiukset menevät lyttyyn. Yleinen syy oli myös se, että kaveritkaan eivät käytä kypärää. Yläkoululaiset kyllä ymmärtävät kypärän suojaavan pään vammoilta, mutta ulkonäkökysymykset ovat tärkeämpiä ja kypärän käyttämistä ei pidetä tyylikkäänä.

kuva Liikenneturva