Paavo Leskisestä Eläkeliiton piirin puheenjohtaja

Eläkeliiton Pyhäjoen yhdistys juhli 40 –vuotista taivaltaan Pyhäjoen monitoimitalossa sunnuntaina. Samalla Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri piti kevätkokouksensa. Piirin aiempi puheenjohtaja Eero Rauhala kuoli äkilliseen sairaskohtaukseen helmikuussa. Kevätkokous valitsi puheenjohtajaksi aiemmin piirin varapuheenjohtajana toimineen Paavo Leskisen Pyhäjärveltä. Paavo Leskinen toimii myös Pyhäjärven yhdistyksen puheenjohtajana ja Pyhäjärven kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja. Juhlaväkeä oli hyvän joukon toista sataa ja virallisia kokousedustajia 75.
Piirissä on jäseniä noin 13 000 ja jäsenyhdistyksiä 42. Pohjois-Pohjanmaan piiri on Eläkeliiton kolmanneksi suurin piiri jäsenistöltään.

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri julkisti kannanoton ikäihmisten hoidosta.

Ikäihmisten hoitoa ja hoivaa kehitettävä
Laitoshoidon rinnalle ja tueksi tarvitaan lisää tuettua asumista, jossa asukas voi ostaa tarvitsemiaan palveluja tarpeidensa mukaisesti. Käytännössä nämä tuetun asumisen yksiköt ovat osoittautuneet varsin toimiviksi ratkaisuiksi, koska yksilöllinen asuminen voi jatkua. Uusia tuttavuuksia voi tulla ja yhteisistä harrastuksista saa lisää sisältöä arkirutiineihin. Ikäihmisten ja vanhusten hoitotyöhön liittyvien palveluiden kehittäminen vaatii tuekseen laatujärjestelmän sekä hallinnon ja toimijoiden asennemuutoksen.
Ikääntyvän väestön hoidon ja hoivan järjestämisessä ja toteuttamisessa on eri paikkakuntien välillä merkittäviä eroja. Lähivuosina toteutettavan SOTE-uudistuksen myötä nämä ns. hyvät käytännöt tulee ottaa käyttöön kaikkialla. Hallinnolliset rajat eivät enää ole esteenä, kun sosiaalitoimi, terveyden- ja sairaanhoito tulevat yhteisen johdon ja hallinnon alaisuuteen.
Keskeinen tavoite kaiken hoidon ja hoivan toteuttamisessa tulee olla potilaan omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyttäminen ja vaaliminen ja näin varmistaa hyvän vanhuuden tavoite. Käytännössä tämä edellyttää sitä että suoritettujen hoitotoimenpiteiden jälkeen, potilaan toimintakyky pyritään palauttamaan tehokkaan kuntoutuksen avulla.
Haasteet hyvän vanhentumisen toteutumiseksi vaativat työtä ja ennen muuta asennemuutosta, toteaa Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin kevätkokous.

Kuva Rauno Tuovinen

Kuvassa vasemmalta järjestöjohtaja Kirsti Mustakallio Eläkeliitosta, keskellä Pyhäjoen yhdistyksen puheenjohtaja kunnallisneuvos Markku Kestilä ja oikealla vasta valittu Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Paavo Leskinen.