Vuoden 2016 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiteko on Kokkaa mulle lähiruokaa -toimintamalli

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumissa Rokualla palkittiin tänään vuoden 2016 hyvinvointiteko, jonka sai Pudasjärven kaupungin nuorisotoimen Kokkaa mulle lähiruokaa -toimintamalli. Tunnustuksen vastaanottivat vapaa-aikaohjaaja Tarja Väisänen sekä nuoret Olga Oinas-Panuma, Tuulianna Tuohimaa, Elina Jaakola, Annika Paavola ja Ella Kujala. Tunnustuksen luovutti Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju.

Vuoden hyvinvointiteoksi tuli 14 ehdotusta, jotka liittyivät toimintatapoihin, verkostoyhteistyöhön, hyvien käytäntöjen levittämiseen sekä kansalaisten osallistamiseen. Asiantuntijaraati valitsi kolme finalistia, joista seminaariyleisö äänesti voittajan.

Kokkaa mulle lähiruokaa

Kokkaa mulle lähiruokaa on 15–17-vuotiaiden pudasjärveläisten nuorten innovaatio luontoyhteydestä ja tässä ajassa olevasta epämuodollisesta toiminnasta sekä oppimisesta luonnossa. Olga Oinas-Panuma, Tuulianna Tuohimaa, Elina Jaakola, Annika Paavola ja Ella Kujala ovat ideoineet ja toteuttaneet paikkakunnan vahvuuksiin perustuvaa toiminta­mallia, joka painottuu itse luonnosta kerättyjen raaka-aineiden ja paikkakunnalta saatavien elintarvikkeiden käsittelyyn ja jalosta­miseen ruoaksi.

Nuorten itsensä kehittämässä toimintamallissa konkretisoituu terveyden edistäminen, hyvinvointivaikutukset ja niiden edistäminen, sosiaalisuutta vahvistava tapa tehdä ruokaa, vaikuttavuus ja digitalisuus. Toiminta on näkyvää ja osallistavaa myös sosiaalisessa mediassa.

Kokkaa mulle lähiruokaa -toiminta kannustaa omatoimiseen terveyden edistämiseen ja sillä vaikutetaan yleisiin hyvinvoin­tia edistäviin asenteisiin ja toimintaedellytyksiin. Uudenlainen toimintatapa kannustaa nuoria luontoyhteydessä syntyvään hy­vinvointialan liiketoimintaan tuomalla alan ammatit ja yrittäjyys varteenotettaviksi uravaihtoehdoiksi.