Mielipide: Aina tulee uusi rahastaja kimppuumme

Julkisuudessa on annettu ymmärtää, että Välimiesoikeudenkäynnin kulut ovat syynä jäsenten osuuksien arvon alennuksiin. Oikeudenkäynti on aina kallista, mutta päättyneen oikeudenkäynnin avulla me kantajat yritimme keskeyttää osuuskunnassa olevien, omien ja muitten jäsenten varojen, mielestämme suoranaista hävitystä, mikä jatkuu hävittyämme kanteen pääosin.
Osuuskunnan hallinto edelleen sijoittaa suurella riskillä kohteisiin, joilla on jo ennestään kova kilpailu hyvistä sijoituskohteista, ts yrityksistä, jotka todennäköisimmin pystyisivät maksamaan lainaamansa rahat sijoittajille takaisin. Näissä yrityksissä ei ole meille jäsenille mitään syytä olla mukana ”omistamassa”!
Osuuskunnan käyttäessä varojamme oman hallintonsa ylläpitoon, ei ole myöskään meille jäsenille enää mitään tarkoituksenmukaisuutta.
Oikeudenkäyntimme kulut ovat vain murto-osa niistä kuluista, mitkä edelleen aiheutuvat osuuskunnan hallinnon palkoista, palkkioista, sen jatkuvasti tilaamista asianajo-asiantuntija- ja konsulttitehtävistä. Yksistään osuuskunnan hallinnon jakamat jäsenkirjeet ja -tiedotteet postitse jaettuina aiheuttavat vuositasolla kymmenien tuhansien eurojen laskut.
Olimme omalla riskillä lähteneet puolustamaan oikeuksiamme. Meitä kantajia on vain kolme, mutta kanteemme läpimeno olisi merkinnyt kymmenien tuhansien PPO:n jäsenten oikeuksien toteutumista.
Yhteiskunnan omistamien yritysten ja niiden mukana kansalaisten käyttämien palveluiden edelleen myymistä sijoittajille jne arvostellaan ja syyllisiä etsitään… Jyrki Kataisen pääministeriaikana myydyt sähköverkot ovat tulleet kansalle kalliiksi.
Maakunnassamme on voimakas poliittinen kansanliike, joka julistautuu ”köyhän asialle”. Vahvan kannatuksen myötä kunnallisissa ja valtiollisissa päätösten teoissa on PPO /Elisa- kauppaankin pääosin vastuussa ja vaikuttamassa, myöskin vaitiolollaan, tämän kansanliikkeen johto ja luottamushenkilöt.
Me tavalliset kansalaiset emme voi myydä kotejamme, yrityksiämme, maitamme, vaan meidän on asutettava nämä kunnat. Missä ovat meidän puolustajat ja puolesta puhujat olleet, kun näitä kauppoja on tehty?
Miksei kukaan päättäjistämme edelleenkään halua ottaa vastuuta siitä, että aina tulee joku uusi rahastaja kimppuumme, kun edellinen on myyty ja myynnistä saadut rahat valuvat mitä ihmeellisimpiin kohteisiin ?
Kuntien uudelleen pystyyn nostattamat kuituverkkohankkeet ovat seurausta siitä, että PPO:n johtajat myivät osuuskunnan liiketoiminnat Elisalle. Uudelleen perustettaessa näitä osuuskuntia on viisasta päättäjien huolella tutustua käytyyn välimiesoikeudenkäyntiin ja siitä annettuun tuomioon kohteessa wwww.savenmaa.fi >Savenmaa tiedottaa>savenmaaky.
Oikeudenkäynnissä meillä oli avustajana Risto Tuori, asianajaja, OTL. Risto Tuori on oikeudenkäynnin johdosta julkaissut artikkelin: ”Yritystoiminnalla on aina tarkoitus”.
Artikkeli koskettaa myös käytyä välimiesoikeudenkäyntiä ja se on jokaisen luettavissa myös Savenmaan sivuilla, tai suoraan linkistä http://www.actas.fi/sivu.tmpl?sivu_id=2009.
Hannu Pihlajamaa