Pro-ryhmä marssi kokouksesta ulos

Pyhäjärven kaupunginvaltuuston kokous alkoi dramaattisesti. Kun kokous oli todettu laillisesti koolle kutsutuksi ja valtuutettujen määrään nähden päätösvaltaiseksi ja oli valittu kokoukselle pöytäkirjantarkastajat niin siirryttiin käsittelemään kokouksen työjärjestyksen eli varsinaisten asioiden esityslistan hyväksymistä.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päättää kokouskutsun mukana lähetettävästä asialistasta ja normaalisti valtuusto hyväksyy tämän pohjalta laaditun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Tosin joskus valtuusto päättää esimerkiksi muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä tai lisätä kiireellisen asian kokouksessa käsiteltäväksi.
Maanantaina kuitenkin valtuutettu Laila Malila Pro-valtuustoryhmän puolesta esitti, että työjärjestystä ei vahvistettaisi ja kokous katsottaisiin päättyneeksi. Tämä tarkoittaisi, että kokouksen varsinaisia asia-asioita ei kokouksessa käsiteltäisi ollenkaan.
Pro-ryhmä perusteli esitystään sillä näkemyksellä, että kaikki kaupunginhallituksen päätösehdotukset valtuustolle eivät olisi laillisia, koska kaupunginhallituksessa asiat on esitellyt kaupunginhallituksen vs. kaupunginjohtajaksi valitsema Veikko Tikkanen.
Ryhmän mielestä Tikkasen valinta vs. kaupunginjohtajaksi on laiton, koska hallintosäännön mukaan hallintojohtaja toimii kaupunginjohtajan sijaisena.
Kaupunginhallituksessahan asiat käsitellään ja niistä päätetään kaupunginjohtajan päätösehdotuksen pohjalta; kaupunginvaltuustossa kaupunginhallituksen tai eräissä asioissa tarkastuslautakunnan päätösehdotuksen pohjalta.
Kaupunginvaltuusto äänesti Pro-ryhmän esityksestä. 17 valtuutettua äänesti työjärjestyksen hyväksymisen puolesta, viisi prolaista hyväksymistä vastaan ja 4 valtuutettua ei ottanut kantaa asiaan eli äänesti tyhjää.
Prolaisten hävittyä äänestyksen ryhmän kaikki viisi valtuutettua poistuivat valtuuston kokouksesta sen loppuajaksi. (EB)