Säätövoimahanke sai rahoituksen

Pyhäsalmen kaivoksen jatkokäyttöhankkeista on tullut ensimmäinen rahoituspäätös. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi Kaivos energiavarastona-hankkeelle 630 000 euron rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta.
Kaivos energiavarastona eli pumppuvoimalahankkeena tunnettu projekti on esiselvityshanke, jolla tutkitaan säätövoimalan toteuttamista kaivokseen. Tarkoitus on, että kaivoksen vanha avolouhos toimii yläaltaana, ja alempi allas tulee kaivoksen maanalaisiin tiloihin. Vesi kulkee turbiinin läpi ja jauhaa sähköä. Säätövoimalaa tarvitaan tasaamaan energiakulutuksen huippuja.
Hankkeen toteutusaika on vuosi 2016. Pyhäjärven kaupunki rahoittaa hanketta 120 000 eurolla. Kokonaissumma hankkeella on 900 000 euroa.
Suurin kustannuserä on ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö, kun selvitetään säätövoimalan toteutettavuutta. Hankkeeseen rekrytoidaan projektipäällikkö, joka luo toimintamalleja ja laatii markkinointisuunitelman.
Kaivos energiavarastona on yksi Pyhäjärven ja Nivala-Haapajärvi-seutukunnan kärkihankkeista, kun ne hakevat valtiolta Ennakoidun rakennemuutoksen tukea.