Jorma Tulkulle kotiseutuneuvoksen arvonimi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi 11. joulukuuta kotiseutuneuvoksen arvonimen Jorma Tulkulle. Pyhäjärvinen Tulkku on toiminut työurallaan luokanopettajana ja koulunjohtajana sekä Pyhäjärvellä että Reisjärvellä. Lisäksi muun opetustyön ohella hän on opettanut kansalaisopiston kylähistoriapiirissä. Hän on ohjannut kyläkirjojen kirjoitustyötä, mutta julkaissut myös itse laajojakin paikallishistorioita.
Tulkku on perehtynyt erityisesti Kala- ja Pyhäjokilaakson asutus- ja väestöhistoriaan kotiseutuhistorian tutkijana. Hänet tunnetaan paikkakunnallaan kotiseututyölle monin tavoin omistautuneena. Pyhäjärvi-Seurassa hän on toiminut mm. museovastaavana ja opastanut muita yhdistyksen jäseniä kotiseututyössä sekä toiminut oppaana kotiseuturetkillä. Pyhäjärven Sanomiin Tulkku on kirjoittanut ahkerasti kotiseutuaiheista. Lisäksi Jorma Tulkku on toiminut useissa kunnallisissa luottamustehtävissä. Vuosina 1992–1994 hän on toiminut myös Valtakunnallisten kotiseutupäivien valmistelutoimikunnassa Pyhäjärven kaupungin edustajana.