Pyhäjärven kirkkovaltuusto ottaa kantaa: Auta ihmistä!

Kirkkovaltuusto haluaa astua esiin omalla kannanotollaan pakolaiskysymykseen. Kristillisen ajattelutavan mukaisesti jokaista hädässä olevaa on autettava, asuipa hän lähellä tai kaukana, olipa hän samoin uskova tai erilailla uskova. Nälkäisiä on ruokittava, turvattomille on tarjottava suojaa. Väkivalta ja vihapuhe eivät saa olla arvomaailmassamme hyväksyttyjä toimintatapoja.

Pakolaiset tarvitsevat apuamme mutta köyhyyttä, hätää ja huono-osaisuutta on myös meidän keskellämme Pyhäjärvellä. Kaupungin sosiaalityö, seurakunnan diakoniatyö, Punainen Risti ja monet muut järjestöt tekevät kaiken aikaa aineellista ja henkistä auttamistyötä keskuudessamme. Se työ on hiljaista ja pitkäjänteistä puurtamista asiakkaiden parhaaksi. Sen työn tuloksista ei mainosteta lehdissä eikä kahvipöytäkeskusteluissa. Työntekijät ovat vaiti, autetut ovat vaiti. Jos sinä tai joku läheisesi olette avun tarpeessa, ettekä koe saavanne apua, pitäkää ääntä itsestänne! Anokaa, pyytäkää, kolkuttakaa. Ottakaa yhteyttä sosiaalitoimeen ja diakoniatyöhön. Joka vuosi lakisääteistä sosiaalitukea jää valtakunnan tasolla käyttämättä. Tuki on tarkoitettu kaikille hätää kärsiville.

Seurakunnan kirkkovaltuusto rohkaisee tekemään hyvää lähimmäisille, lähellä ja kaukana. Jokainen pystyy auttamaan tavallaan, lahjoittamalla rahaa keräyksiin, tuomalla vaatteita tai tavaroita kirpputorille, neulomalla sukkia, rukoilemalla toisten puolesta. Hyvää voi tehdä monelle taholle yhtä aikaa. Hätää kärsivät eivät saa joutua taistelemaan järjestyksestään autettavien jonossa.

Pidetään huolta toisistamme!
Siunattua joulua ja armollista uutta vuotta 2016

Pyhäjärven seurakunnan kirkkovaltuusto