Tita Rinnevaaran ja Pyhäjärven välille sovinto- ja erosopimus

Pyhäjärven kaupunginhallitus käsitteli perjantaina kaupungin ja kaupunginjohtaja Tita Rinnevaaran välisiä sopimuksia, joilla sovitaan korvausasiat, vireillä olevat oikeusjutut ja Rinnevaaran irtisanoutuminen virastaan.

Kaupunginhallituksen päätöksellä sovittiin korvausten maksamisesta Rinnevaaralle. Korvaukset juontuvat Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen 15.6.2015. Sen mukaan Tita Rinnevaaralla on ollut keskeytyksettä virka Pyhäjärven kaupunginjohtajana. Osa korvauksista on maksettu aiemmin. Lopuista oli vielä erimielisyyttä, mutta nekin sovittiin.

Toisella sopimuksella vedetään pois kaikki kaupungin ja Tita Rinnevaaran välillä eri oikeusistuimissa olevat erimielisyydet. Kaupunginhallitus päätti sopimusten hyväksymisestä yksimielisesti ja päätös tuli heti voimaan.

Kolmas sopimus kaupunginjohtajan irtisanoutumisesta menee kaupunginvaltuuston päätettäväksi 24.marraskuuta. Sopimuksen mukaan Tita Rinnevaara irtisanoutuu virastaan 31.7.2016 ja pitää pois lomat ja jää virkavapaalle. Käytännössä hän voi lopettaa kaupunginjohtajan tehtävässä heti valtuuston päätettyä asiasta.

Rinnevaaran asianajajan muotoilema termi on ”sovintosopimuksen noudattamiseen perustuva menettelysopimus”.

Kaupunginjhtaja Tita Rinnevaara ei itse kommentoi asiaa tässä vaiheessa.