Kaupunki tarkensi linjausta: Kaikki 1. ‒ 3.-luokkien oppilaat voivat saada lähiopetusta

TIEDOTE  20.3.2020

Pienimpien koululaisten lähiopetuksen järjestäminen poikkeusoloissa tarkentuu. 20.3.2020 tehdyn asetuksen muutos tulee voimaan maanantaina 23.3.2020.

Vastaisuudessa kaikki peruskoulun 1. ‒ 3. luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1. ‒ 3.- luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Linjausta päädyttiin tarkentamaan, koska kriittisten alojen määritelmä on herättänyt hämmennystä ja vaihtelevia tulkintoja perusopetuksen järjestäjissä.

Toimintaohje:
Jos oppilas tulee kouluun asetuksen muutoksen vuoksi:

  • Ilmoita siitä opettajalle ja rehtorille
  • Kuljetusoppilaan kyseessä ollessa ota yhteyttä koulutoimistoon kuljetuksen järjestämiseksi p. 040 038 8137

Valtioneuvoston asiasta antamaa asetusta muutettiin 20.3. Muutoksella lisätään oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada tarvittaessa perusopetuslain mukaista lähiopetusta. Perusopetuksen oppilaille neljännestä vuosiluokasta kymmenenteen opetus järjestetään etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin lähiopetuksen sijaan. Rajoitusten ensisijaisena pyrkimyksenä on ehkäistä koronavirusepidemian leviäminen.

Varhaisopetuksen ja perusopetuksen järjestämistä koskevat linjaukset 20.3. tehdyn tarkennuksen jälkeen:
Varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää kaikki niitä tarvitsevat lapset. Varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta luovutaan tilanteissa, joissa lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin. Säännöksellä halutaan varmistaa varhaiskasvatus kaikille niille lapsille, joille vanhemmat tai muut huoltajat eivät muulla tavoin pysty järjestämään hoitoa. Huoltajat tekevät harkinnan hoidon tarpeesta.
Perusopetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää perusopetusta lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa. Säännös ei koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1. ‒ 3.- vuosiluokkien oppilaita. Myös 1. ‒ 3.- vuosiluokkien oppilaita suositellaan kuitenkin osallistumaan opetukseen etänä, mikäli mahdollista. Lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaille.

Pyhäjärven kaupunki

Kuvateksti:

Valtioneuvoston 20.3.2020 muuttama asetus koskee Pyhäjärvellä Ikosen koulun 1. ‒ 3. -luokkien oppilaita.