Pyhäjärvi tarjoaa maksuttoman varhaiskasvatuksen ensimmäisenä kaupunkina Suomessa

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on tehnyt yksimielisen päätöksen siirtymisestä maksuttomaan varhaiskasvatukseen 1.8.2020 alkaen. 

Kaupunki haluaa päätöksen myötä tarjota tasapuolisen mahdollisuuden kaikille lapsille osallistua varhaiskasvatuksen palveluihin ja samalla nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta, joka on tällä hetkellä pienempi kuin maassa keskimäärin. 

Pyhäjärvi on suurimittaisen elinkeinorakenteen muutosalue Pyhäsalmen kaivoksen toiminnan hiipumisen vuoksi. Tarjoamalla maksuttoman varhaiskasvatuksen mahdollisuuden kaikille pyhäjärvisille perheille kaupunki haluaa lisätä pitovoimaa, joka rohkaisee perheellisiä yhdistämään työssäkäyntialueen työmahdollisuudet Pyhäjärvellä asumiseen. 

Päätökseen liittyvässä arvioinnissa korostetaan tasapuolisuuden lisäksi maksuttomuudesta koituvia hyötyjä perheille. Varhaiskasvatusmaksun poistaminen tuo liikkumavaraa lapsiperheiden arkeen ja edesauttaa näin myös positiivisesti perhesuunnittelua syntyvyyden käännyttyä viime vuosina laskuun koko valtakunnassa.

Pyhäjärvi menettää päätöksen myötä varhaiskasvatuksen tuloja, mutta katsoo kaupungin kokonaisuudessaan hyötyvän ratkaisusta. Lapsiperhemyönteisellä ratkaisulla uskotaan olevan pitovoimaa väestön vähenemisestä huolissaan olevassa kaupungissa ja positiivisen kuntaimagon muodostavan rekrytointihyödyn työvoimapulasta kärsiville aloille esimerkiksi opetus- ja hoitoaloilla. Perheiden ostovoiman lisääntymisen uskotaan näkyvän myös kaupungin liike-elämässä positiivisesti.