Pyhäjärvellä suunnitellaan varhaiskasvatusmaksujen poistamista


Sivistyslautakunta kokoontui tiistaina käsittelemään talousarvioehdotusta. Talousarvion merkittävin muutos koskee varhaiskasvatusta. Lautakunta päätti yksimielisesti kannattaa varhaiskasvatusmaksujen poistamista kokonaisuudessaan elokuun 2020 alusta lähtien. Varhaiskasvatusmaksujen poiston vaikutukset talousarvion tuloihin on syyskauden osalta 65 000 euroa. Samalla kuitenkin varhaiskasvatuksen hallinnon kustannukset kevenevät.

Muutosta on valmisteltu taloustoimikunnassa ja sivistyslautakunnassa. Maksujen poistamisen ei odoteta aiheuttavan hallitsematonta kasvua päivähoitopalvelujen käyttöön.

– Lapsiperheille tehdyn kyselyn perusteella varhaiskasvatusmaksu ei ollut oleellinen syy siihen, että lapsia hoidetaan kotona. Osa haluaa kasvattaa lapsia kotona joka tapauksessa tai hoitopaikkaan on pitkä matka. Syntyvyys on pienentynyt viime vuosina kohtuullisen paljon, joten sellaista tilannetta ei ole odotettavissa, ettei hoitopaikkoihin mahtuisi, sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari perustelee.

Lehtosaari kertoo, että arviota päivähoidon kysynnän kasvusta voi peilata valtakunnalliseen kokeiluun viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Saatujen kokemusten mukaan maksuttomuus on lisännyt päivähoitopalvelujen käyttöä kokonaisuudessaan noin 12 prosenttia, mutta ikäryhmien lapsimäärää painottamalla kasvu oli vain kuusi prosenttia ja tämä kuvaa Pyhäjärven kaltaisen harvaan asutun kunnan tilannetta paremmin.

Kaikki eivät nytkään joudu maksamaan päivähoidosta, mutta osalla maksut ovat korkeat, koska ne perustuvat tuloihin. Tällä hetkellä noin 38 prosenttia varhaiskasvatuksen asiakkaista on Lehtosaaren mukaan maksuttoman palvelun piirissä pienten tulojen takia.

– Ylemmissä maksuluokissa puhutaan kuitenkin useammista sadoista euroista. Muutos toisi lapsiperheille ostovoimaa ja tukisi sitä kautta myös yrityselämää. Suomessa puhutaan paljon syntyvyyden laskusta ja siitä että ei ole vara hankkia lapsia. Tämä voi helpottaa perhesuunnitteluakin, Lehtosaari pohtii.

Muutos helpottaisi paljon lapsiperheiden arkea, paitsi taloudellisesti niin myös siten, että kynnys käyttää varhaiskasvatuspalveluja madaltuisi. Merkittävin tavoite uudistuksessa on kuitenkin houkutella Pyhäjärvelle uusia asukkaita ja saada täällä asuvat pysymään.

– Muutoksella luodaan positiivista kuntaimagoa. Maksuton varhaiskasvatus voi olla vetovoimatekijä ja pitovoimatekijä. Jos työpaikat katoavat alta, täältä käsin voidaan käydä töissä muualla. Ehkä reissutöissä kulkevia kiinnostaisi edelleen asua täällä, jos päivähoitomaksu poistuu. Näin verotulot ja asukaskohtaiset valtionosuudet säilyisivät Pyhäjärvellä.

Maksuton varhaiskasvatus voi olla myös rekrytointivaltti.

– On aloja, joille on tosi vaikea saada työntekijöitä, esimerkiksi hoiva- ja opetusala. Maksuton päivähoito voi olla merkittävä vetovoimatekijä rekrytoinnissa.

Lehtosaaren mukaan Suomessa on vain kaksi kuntaa, joissa maksuton varhaiskasvatus on käytössä, Kustavi ja Pelkosenniemi. Kyseessä on rohkea avaus ja merkittävä kädenojennus lapsiperheiden suuntaan. Varhaiskasvatusmaksujen poistaminen menee valtuuston hyväksyttäväksi talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Tasapuolisuuden vuoksi, myös kotona lapsia hoitaville maksetaan jatkossakin kotihoidontuen kuntalisää. Viimeisimmässä kaupunginvaltuuston kokouksessa sen suuruudeksi päätettiin 150 euroa kuukaudessa perheen nuorimmasta alle kolme vuotiaasta lapsesta.

– Sekin on hyvä asia, jos haluaa hoitaa lapset kotona. Perheet saavat itse päättää hoidosta, Lehtosaari toteaa.

Yhden alakoulun mallista on nyt jo kertynyt käytännön kokemusta.

– Säästötavoitteet näyttävät toteutuvan hyvin tarkasti sen mukaan, mitä kouluverkkoselvityksessä arvioitiin, eli kustannukset laskevat. Koulukuljetuskustannusten nousuun suurimpana syynä on olemassa olevien sopimusten neljän prosentin indeksikorotus.

Merkittäviä muutoksia on tulossa myös nuorisopalveluihin.

– Aikaisemmin Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n hoitama etsivä nuorisotyö siirtyy kaupungin omaksi toiminnaksi. Palvelu säilyy samanlaisena, mutta jatkossa kaupunki hakee valtion tuen tähän toimintaan itse. Oletetaaan, että samoilla kustannuksilla tai pikkuisen edullisemminkin saamme toiminnan järjestettyä itse, Lehtosaari kertoo.

Sivistyslautakunnan talousarvioesityksen loppusumma vuodelle 2020 on 10 409 084 euroa, mikä on 3,59 prosenttia suurempi kuin vuoden 2019 talousarvio.

Teksti ja kuva: Jaana Salo