Eläinlääkärin vastaanotto palvelee Pyhäjärvellä osa-aikaisesti

Selänteen alueella käynnistyi joulukuussa 2018 eläinlääkäreiden yhteisvastaanotto Haapajärvelle JEDUN Erkkiläntien yksikön yhteyteen saneeratuissa tiloissa. Samalla vastaanottotoiminta Reisjärvellä ja Kärsämäellä päättyi, mutta Pyhäjärvelle vastaanottopalveluja vielä jätettiin. Ympäristöjohtaja Sanna Räty vastaili kysymyksiimme eläinlääkäripalvelujen tilanteesta.

Kuinka vastaanottopalvelut sujuvat uudella toimintamallilla?

– Kuntayhtymähallituksen päätöksen mukaisesti toimintaa on organisoitu uudelleen siten, että kaikkien Selänteen eläinlääkäreiden ensisijainen virantoimituspaikka on Haapajärven vastaanotto. Haapajärvelle on hankittu hyvä varustus pieneläinasiakkaiden hoitoa varten ja sen perustaminen on kaiken kaikkiaan ollut investointi tulevaisuuteen ja satsaus eläinlääkäripalvelujen pysymiseen alueella myös tulevaisuudessa, mikäli siirrytään maakuntiin tai isompiin yksiköihin, Sanna Räty kertoo. 

Millaista vastaanottotoimintaa Pyhäjärvelle jäi?

– Kahta puolikasta eläinlääkärin virkaa hoidetaan pääsääntöisesti Pyhäjärveltä käsin. Tänä kesänä ja loppuvuoden ajan Pyhäjärven vastaanotto on välillä suljettuna. Tämä johtuu siitä, että Pyhäjärven vastaanotolla pääasiassa työskentelevistä eläinlääkäreistä toinen on virkavapaalla ja toinen hoitaa tehtäviään puolikkaassa virassa siten, että hän on kaksi viikkoa töissä ja kaksi viikkoa poissa. Työviikot on ilmoitettu Selänteen nettisivuilla, Räty kertoo. 

– Pyhäjärven asiakkaat saavat palvelua, samoin kuin muutkin Selänteen alueen asiakkaat, myös Haapajärven yhteisvastaanotolta. Pyhäjärven vastaanoton työviikoilla tuotantoeläinten asioita hoidetaan pääasiassa Pyhäjärven päässä ja myös pieneläimiä otetaan vastaan Pyhäjärven vastaanotolla, mikäli ehditään. Muina aikoina Pyhäjärven pieneläimiä hoidetaan Haapajärven vastaanotolla ja tuotantoeläinten asioissa voi olla yhteydessä muihin Selänteen eläinlääkäreihin.

Selänteen alue muodostaa yhden päivystysalueen, jota hoitaa päivystysaikana arkisin kolmesta aamukahdeksaan ja viikonloppuisin kukin eläinlääkäri vuorollaan, hän jatkaa. 

Millainen on eläinlääkäritilanne?

– Vastaanottotoimintaan on varattu viiden henkilötyövuoden resurssi, josta on tällä hetkellä täytettynä 4,25 henkilötyövuotta. Yksi eläinlääkäri on virkavapaalla ja yksi on 50-prosenttisella opintovapaalla vuoden loppuun asti. Yksi eläinlääkäri on puolikkaassa virassa.

Kunnaneläinlääkärin sijaisina toimii kaksi eläinlääkäriä 75 ja 50 prosentin työajalla. Sijaishaku on ollut käynnissä tuloksetta, joten näillä resursseilla mennään toistaiseksi. Muutamia ongelmallisia viikkoja loppuvuodelle on tiedossa, jolloin töissä on yhtä aikaa vain kolme eläinlääkäriä. Tällöin onkeskityttävä akuuttipraktiikan hoitoon.

Onko tuotantoeläinten hoitamiseen riittävästi resursseja?

– Vuoden 2019 alusta alkaen saatiin uudelle praktikkoviralle täyttölupa ja uusi vastaanottoavustajan vakanssi helpottamaan eläinlääkäripraktiikan työkuormaa. Tuotantoeläinten asiat pystytään hoitamaan ja terveydenhuoltokäynteihinkin on nykyisin mahdollista keskittyä paremmin, kun päiväsaikaan puhelut ohjataan yhdelle akuutteja asioita hoitavalle eläinlääkärille sekä vastaanottoavustajalle, Sanna kuvailee.

– Lainsäädännön mukaan kunnallisessa eläinlääkintähuollossa kuntayhtymän kunnaneläinlääkäreiden on ensisijaisesti tarjottava kiireellinen ensiapu alueen kaikille eläinlajeille. Tärkeysjärjestyksessä seuraavana on tuotantoeläinten terveydenhuolto ja tämän jälkeen muut toimenpiteet, hän tarkentaa.

Miten pieneläinten vastaanottopalvelu toimii?

– Pieneläinten ajanvarausta hoitaa vastaanottoavustaja arkisin kahdeksasta kolmeen. Päivystysaikaan puhelut ohjataan päivystävälle eläinlääkärille, jonka tiedot saa praktikkoeläinlääkäreiden numeroista. Haapajärven vastaanotolla on panostettu pieneläinasiakkaisiin uusimalla välineitä ja laitteita, Pyhäjärven vastaanoton varustus on vaatimattomampi. Vastaanotoilla käyviltä peritään pieni klinikkamaksu, jolla katetaan tiloista ja välineistä aiheutuvia kustannuksia, Räty toteaa.

Mikä mieltäsi askarruttaa? Lähetä meille kysymys, niin koetamme ottaa selvää.

Jaana Salo