Keskipiste-Leader esitti hanketukia

Keskipiste-Leader ry:n hallitus esitti kokouksessaan tukea kahdelle pyhäjärviselle yleishyödylliselle hankkeelle. Myönnettyjen tukien myötä kehitetään alueen tapahtumia ja palveluita sekä edistetään työpaikkojen syntymistä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tekee esityksestä viranomaispäätöksen.

Komun-Rannan Metsästäjät ry sai 14 217 euroa tukea investointihankkeeseen Metsäpirtti keskellä kylää kehittyy. Metsästysseura on saanut Metsäpirtti-nimisen kiinteistön lahjakirjalla ehdolla, että Metsäpirtti on kyläläisten käytössä kokoontumispaikkana korvauksetta.  Viime kesänä ”Keittiö keskelle kylää” –hankkeessa rakennettiin Metsäpirtin yhteyteen kunnolliset keittiötilat. Uudella hankkeella kehitetään edelleen Metsäpirtin käyttöä.

Hankkeessa rakennetaan olemassa olevan vanhanaikaisen ja huonokuntoisen wc-/varastorakennuksen tilalle uusi vastaava rakennus, johon tulee uudet lämpöeristetyt kompostikäymälät. Myös uuden keittiön varustusta kohennetaan uunilla. Samalla rakennetaan ”logistiikkaväylä” pihavalaistuksineen helpottamaan ruokien siirtämistä keittiöltä Metsäpirtille. Hankkeessa kunnostetaan myös kiinteistön rakennuksia mm. asentamalla sadevesijärjestelmä keittiörakennukseen ja uusimalla Metsäpirtin vesikatto.

Pyhäsalmen Tanssi ry sai 7 360 euroa Tuottajamallin kehittäminen tapahtumatuotannossa (TKT-portaat) –hankkeeseen. Pyhäsalmen Tanssi ry järjestää vuosittain heinäkuun loppupuolella Täydenkuun Tanssit -nykytanssifestivaalin. Tapahtuman tuotantovastuu on jaettu menneinä vuosina vaihtelevasti eri vastuuhenkilöille tai hoidettu ostopalveluina. Ongelmana alueella on, että tuotantopalvelujen tarjoajia ei ole tai ammattitaitoisia kulttuurituottajia ei ole saatavilla osa-aikaiseen tehtävään. Kehittämishankkeen tavoitteena on luoda tapahtumasta tuotantokäsikirja tuotantotyön ammattilaisen johdolla. Käsikirjan avulla voidaan jatkossa perehdyttää henkilöt koko tuotantoprosessiin. Tuotantokäsikirjaa voi käyttää soveltuvin osin myös muissa tapahtumissa ja toimintamalli on siten siirrettävissä muiden toimijoiden käyttöön