Jäikö raketteja ampumatta myrskyn vuoksi? Pelastuslaitokselta lauantai-illaksi tunnin ilotulituslupa

Tuuli alkoi voimistumaan uudenvuodenaattona iltaa kohti mentäessä. Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokset antoivat uudenvuodenaattona vahvan suosituksen siitä, että talvimyrskyssä ei ammuta ilotulitteita. Samalla kerrottiin, että pelastuslaitos järjestää luvan ampumatta jäävien ilotulitteiden ampumiselle lauantaille, tehostamaan suosituksen vaikutusta. Aattoillan ja vuodenvaihteen aikana ilotulitus oli sangen runsasta, vaikka osa ilotulittajista luultavasti noudatti pelastuslaitoksen suositusta ja jätti ilotulitteet ampumatta. Koska ilotulitteita kuitenkin ammuttiin paljon, rajoitetaan tulevalle lauantaille annettu ilotulituslupa yhteen tuntiin.

Jokilaaksojen pelastuslaitos on tehnyt kemikaaliturvallisuuslain mukaisen päätöksen, jolla sallitaan ilotulitteiden yksityiskäyttö ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Lupa on voimassa lauantaina 5.1.2019 klo 19:00 – 20:00 ja koskee Jokilaaksojen pelastuslaitoksen aluetta. Luvalla halutaan keskittää käyttämättä jääneiden ilotulitteiden ampuminen yhteen ajankohtaan ja annetaan ratkaisu ilotulitteiden säilyttämisestä aiheutuvaan ongelmaan. Pelastuslaitosten näkemyksen mukaan on parempi, että ilotulitteet ammutaan turvallisesti pois, kuin että ne varastoitaisiin asuntoihin.

Yksityisen ilotulituksen säädösperuste: Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukaan ilotulitteiden käytöstä tulee ilmoittaa etukäteen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä 31.12 klo 18:00 – 1.1 klo 02:00 välisenä aikana suoritettavasta ilotulituksesta, ellei pelastusviranomainen ole erikseen muuta määrännyt. Kemikaaliturvallisuuslain mukaan pelastusviranomainen voi antaa ilotulitteiden käyttöä koskevia paikallisista olosuhteista johtuvia, pelastustoimen aluetta tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Näissä määräyksissä pelastusviranomainen voi sallia tiettyinä aikoina tai tietyissä paikoissa ilotulitteiden käytön ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Samoin pelastusviranomainen voi kieltää ilotulitteiden käytön pelastustoimen alueella sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa.