Mielipide: Vastaus kuntalaispalautteeseen koskien ppky Selänteen erityistilintarkastusta

Tietooni on viime päivinä tullut useiden kaupunkilaisten huoli siitä, osallistuuko Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen erityistilintarkastuksen suorittamiseen tuohon tehtävään valitun tilintarkastusyhteisön lisäksi muitakin tahoja. Asiasta on epäilemättä liikkeellä useampiakin tarinoita, joista ainakin yhdessä päähenkilönä seikkailee myös allekirjoittanut. Asian valaisu on ilmeisen tärkeää juuri nyt.
Pelko kuntayhtymän erityistilintarkastuksen riippumattomuuden vaarantumisesta on turha ja pohjautuu mitä ilmeisimmin väärinkäsitykseen. Lain mukaan tilintarkastajan on oltava riippumaton toimeksiantoa suorittaessaan sekä järjestettävä toimintansa riippumattomuuden turvaavalla tavalla. Jos edellytykset riippumattomaan toimintaan kuitenkin jostain syystä puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta toimeksiantoa tai luovuttava siitä. On myös muistettava, että tilintarkastajaksi valittu toimii tehtävässään virkavastuulla. Asiassa ei ole niin sanottua pelivaraa, vaan siihen täytyy suhtautua kaikella vakavuudella.
Jos taas tilintarkastuksen suorittamiseksi joku ymmärtää tehtävänantokeskustelun, johon Pyhäjärven kaupunkikin lähettää edustajansa paikalle virkavastuulla, niin asiassa on tapahtunut perustavaa laatua oleva väärinymmärrys. Tilintarkastuksen kohdentamista koskeva keskustelu ei totisesti ole tilintarkastuksen suorittamista. Mikäli keskustelua ei käytäisi, tilintarkastaja ei voisi toteuttaa hyvää tilintarkastustapaa, johon oleellisesti kuuluu myös tilintarkastuksen suunnittelu.

Henrik Kiviniemi
Hallintojohtaja