Rikosten määrä väheni Oulun poliisilaitoksen alueella

Oulun poliisilaitoksen tietoon tuli tammi-syyskuun 2016 aikana 6 100 rikosta vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Viime vuonna määrä oli hieman yli 53 000 ja tänä vuonna runsaat 47 000, joka tarkoittaa yli 11 prosentin vähennystä. Koko maan tasolla kaikkien poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä laski alle 500 kappaleella. Oulun poliisilaitoksen tietoon tulleiden rikosten määrän väheneminen on siis valtakunnallisestikin merkittävä. Tuon lisäksi määrien kehitys eri rikoslajeissa on ollut samansuuntaista, toteaa apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta tyytyväisenä.

Omaisuusrikokset vähentyneet kautta linjan

Suurin osa niin Oulun poliisilaitoksen kuin poliisin yleensäkin tietoon tulevasta rikollisuudesta kohdistuu omaisuuteen. Vuonna 2016 tammi-syyskuussa Oulun poliisin tietoon tuli yhteensä noin 12 300 omaisuusrikosta – viime vuonna määrä oli yli 1 500 kappaletta suurempi. Kehitys oli samansuuntaista myös omaisuusrikoksia tarkemmin tarkasteltaessa – ainoastaan asuntomurroissa määrä oli jokseenkin edellisvuoden tasolla ja muita varkauksia (yleisimmin ns. kellarikomeromurrot) Oulun poliisin tietoon tuli nelisenkymmentä kappaletta enemmän. Moottorikulkuneuvojen käyttövarkauksien määrä jatkoi jo useamman vuoden voimakasta vähentymistään – tammi-syyskuussa niitä ilmoitettiin poliisille yli viidennes vähemmän kuin vuonna 2015.

Väkivalta on vähentynyt niin yleisillä kuin yksityisilläkin paikoilla

Oulun poliisin tietoon tuli erilaisia väkivaltarikoksia tammi-syyskuussa 13 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Näistä suurin osa on pahoinpitelyrikoksia joko yleisellä tai yksityisellä paikalla, jotka molemmat ovat vähentyneet. Myös törkeimpien väkivaltarikosten määrällinen kehitys on ollut myönteistä – henkirikoksia Oulun poliisilaitoksen alueella on tänä vuonna tapahtunut neljä kun määrä oli viime vuonna kymmenen. Myös henkirikosten yritysten sekä törkeiden pahoinpitelyjen määrä väheni kolmisen prosenttia.

Pahoinpitelyrikoksia tuli Oulun poliisin tietoon hieman alle 2 100 kappaletta, joissa rikoksesta epäilty on tiedossa lähes 1 900 tapauksessa. Näistä ulkomaan kansalaisia on 189 henkilöä eli kymmenen prosenttia kaikista pahoinpitelyrikosten epäillyistä. Viime vuoden tammi-syyskuussa ulkomaalaisten osuus oli kuusi prosenttia.

Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnarannan mukaan suuressa osassa sellaisista pahoinpitelyistä, joissa ulkomaalainen henkilö on asianomistajana tai rikoksesta epäiltynä, myös toinen osapuoli on ollut ulkomaalainen. Toki joukossa on myös tapauksia, joissa toisena, joko antavana tai saavana osapuolena on suomalainen henkilö ja toisena ulkomaalainen.

Kaikkien seksuaalirikosten määrä on lisääntynyt, ulkomaalaisten rikoksesta epäiltyjen osuus kasvaa

Erilaisia seksuaalirikoksia Oulun poliisilaitoksen tietoon tuli 177 kappaletta kun edellisvuonna tammi-syyskuussa määrä oli 156. Prosentuaalisesti tuo tarkoittaa runsaan 13 prosentin kasvua. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin kolme kappaletta enemmän kuin edellisvuonna. Muut seksuaalirikokset, kuten seksuaaliset ahdistelut, ovat lisääntyneet voimakkaasti. Ahdisteluista on tehty nyt 31 rikosilmoitusta, kun vuosi sitten niitä oli 17 (+82 %). Näistä 19 tapauksessa rikoksesta epäilty on poliisin tiedossa. Heistä kymmenen on ulkomaalaisia. Ulkomaalaisten suhteellinen osuus seksuaalisen ahdistelun epäiltynä on viime vuoteen verrattuna kaksinkertaistunut. Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta toteaa, että vaikka määrät eivät kokonaisrikollisuudessa olekaan suuria, ne edustavat huomattavaa osaa kaikista seksuaalirikoksista.

Karnarannan mukaan raiskausrikokset vähenivät lähes kymmenellä prosentilla. Kuluvana vuonna poliisin tietoon on tullut 47 raiskausta kun niitä vuosi sitten tuli tietoon 52. Näissäkin ulkomaalaisten suhteellinen osuus on suuri siihen nähden, minkä verran heitä poliisilaitoksen alueella asuu. Raiskauksesta epäillyistä 37 % on ollut nyt ulkomaalaisia kun osuus viime vuoden tammi-syyskuussa oli 20,5 %. Tämä kehityssuunta on erityisen kielteinen huomioiden sen, että raiskausrikosten kokonaismäärä on jopa merkittävästi vähentynyt.

Ulkomaalaisten osuus jonkun seksuaalirikoksen uhrina on kasvanut todella voimakkaasti vaikka määrät ovatkin edelleen pieniä. Näin oli viime vuonna kolmessa tapauksessa ja kuluvana vuonna kymmenessä. Lopuissa asianomistajana on ollut suomalainen henkilö.

Puolet petosrikoksista tapahtuu netissä – rikostutkinta on tehokasta, tekijä jää lähes aina kiinni

Rikosylikomisario Tapani Tasannon mukaan Oulun poliisilaitos on paneutunut petosrikosten ennaltaehkäisyyn tiedottamisella ja nopealla puuttumisella havaittuihin rikoksiin. Petosrikokset ovatkin vähentyneet viime vuoden tammi-syyskuuhun verrattuna runsaat 12 prosenttia. Petosten yritykset ovat vähentyneet puoleen viime vuodesta, minkä voidaan tulkita kertovan siitä, että kiinnijäämisriski on kasvanut.

Kaupankäynti siirtyy koko ajan enemmän ja enemmän nettiin. Luotettava tunnistautuminen on ensiarvoisen tärkeää. Verkkokaupat ovatkin entistä tarkempia tilaajan henkilöllisyydestä ja varmistavat hiemankaan epäilyttävissä tapauksissa tämän asian. Petetyksi tulleen kaupankävijän kannattaa antaa palautetta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaupalle, etteivät huijaukset jatkuisi.

Huumausainerikosten määrä laskussa

Kaikkiaan huumausainerikoksia Oulun poliisin tietoon tuli tammi-syyskuussa runsaat 900 kappaletta, jossa on edellisvuoteen verrattuna laskua lähes 15 prosenttia. Törkeitä huumausainerikoksia poliisin tietoon tuli viime vuoden tammi-syyskuussa 31 kappaletta ja kuluvana vuonna 27. Huumausaineiden käyttörikoksia poliisin tietoon on tänä vuonna tullut 587 kappaletta kun määrä vuonna 2015 tammi-syyskuussa oli 729 (-19,5 %).

Liikenneturvallisuudessa tilanne on säilynyt varsin stabiilina

Oulun poliisi kirjasi kuluvan vuoden tammi-syyskuussa noin 5 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista – määrä on nelisen prosenttia edellisvuotta pienempi. Törkeisiin liikenneturvallisuuden vaarantamisiin on puututtu edellisvuotta enemmän – määrä kasvoi 14 prosenttia. Rattijuopumusten määrän myönteinen kehitys on jatkunut – kokonaisuudessaan niitä tuli Oulun poliisin tietoon tammi-syyskuussa viisi prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Kiireellisten hälytystehtävien määrä edelleen vähenemässä

Oulun poliisille annettiin hoidettavaksi tammi-syyskuun 2016 aikana 67 000 hälytystehtävää, joista kiireellisesti tai muutoin välittömästi hoidettavia oli yli 38 400 kappaletta. Edellisenä vuonna määrät olivat 71 000 ja 44 100. Tehtävät ovat kaikkiaan vähentyneet lähes kuudella prosentilla. Kotihälytystehtävien määrä väheni lähes kymmenellä prosentilla. Koteihin poliisi hälytettiin kuitenkin 6 400 kertaa erilaisista syistä. Näistä 300 tapauksessa perheväkivalta johti rikostutkintaan.

Passien ja henkilökorttien kysyntä jatkuu vahvana

Oulun poliisilaitokselta on myönnetty kuluvana vuonna lähes 49 000 passia ja 7 900 henkilökorttia. Passeissa kasvua edellisvuoteen verrattuna oli vajaa kymmenen ja henkilökorteissa 16 prosenttia. Aseluvat muodostavat myös ison kokonaisuuden myönnetyistä ja myydyistä luvista. Niitä on kuluvana vuonna myönnetty noin 6 600 kappaletta, mikä on hieman viime vuotta enemmän.

Uusia turvapaikanhakijoita ei ole ruuhkaksi saakka

Viime vuonna turvapaikkaa haki Suomesta yli 32000 ihmistä, joista Ouluun ja lähialueille sijoittui noin 3500 henkilöä. Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä Oulun poliisilaitokselle on tullut noin 250 uutta turvapaikanhakijaa. Tämänvuotiset hakijat ovat olleet pääasiassa , Irakista, Afganistanista, Marokosta ja Somaliasta.

Turvapaikanhakijatilanne on tällä hetkellä rauhallinen ja turvallisuustilannekin kokonaisuus huomioiden hyvä. Oulun poliisi on varautunut siihen, että lisääntyvä kielteisten päätösten määrä saattaa vaikuttaa tilanteeseen.

Oulun poliisi on poistanut tämän vuoden tammi-syyskuussa maasta yhteensä 404 henkilöä. Päätöksiä on annettu tiedoksi noin 1 300 kappaletta kun niitä annettiin koko viime vuonna alle 500.